ALBUM LOUIS PAUL BOON – 't Scheldt

ALBUM LOUIS PAUL BOON

In elk geval was hij een gedreven artiest die aanvankelijk zijn medemensen een geweten wilde schoppen maar later, voornamelijk na de Tweede Wereldoorlog, zijn lezers wilde confronteren met de heersende dwaasheid in de hoop dat zij er iets aan zouden doen.
Aan het einde van zijn leven was Boon zelf begonnen met een verzameling foto’s aan te leggen waarvan hij de meeste voorzag van enkele regeltjes commentaar.
Het ‘Draaiboek van L.P.B.‘ noemde hij die collectie waarmee hij zijn eigen we-reld in kaart wilde brengen: zijn voorouders, zijn naaste familie, zijn vrienden, de grote gebeurtenissen uit zijn leven.
Voor het eerst werd dit album (oorspronkelijk foto’s gekleefd op blanco A4-bladen) nu in boekvorm uitgebracht waarbij gestreefd werd naar een zo realistisch mogelijke weergave van het ‘draaiboek’. Zo werd alle commentaar bij de beelden onverkort overgenomen en werd ook de volgorde waarin Boon de foto’s klasseerde gerespecteerd.
Voor de volledigheid werd de nooit eerder gepubliceerde selectie aangevuld met enkele foto’s gemaakt door Louis’ zoon Jo.
Het ruime nawoord dat de titel ‘Kleine Boonkroniek’ meekreeg werd geschreven door Kris Humbeeck die eerlang (?) onder de titel ‘Gelijk de vis zwemt moet ik schrijven een heuse Boonbiografie wil afleveren.
Album Louis Paul Boon‘ is naast een kijkboek vol verrassingen eveneens een leesboek dat ook de meest kritische lezer(es) onder ons zal kunnen bekoren.Kris Humbeeck * Album Louis Paul Boon * Uitg. MeulenhoffManteau * 382 p * ISBN 978 90 85 42075 0.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *