ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent ADRIANUS     – 't Scheldt

ADRIANUS    

Adrianus stierf op 5 maart 309 de marteldood in Caesarea. Eusebius verbindt in zijn geschriften de lotgevallen van Adrianus met die van Eusebius, die twee dagen later is gestorven. De twee arriveerden in Caesarea met het doel de plaatselijke christenen te ondersteunen. Ze werden al snel ontdekt, gearresteerd en berecht. Omdat ze weigerden hun geloof af te zweren, werden ze veroordeeld tot de doodstraf in het amfitheater. Tijdens de spelen werd Adrianus door wilde beesten aan stukken gereten en daarna onthoofd.

Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Een maartse vlo maakt de boer blij***VOLKSWEERKUNDE     Gaat het weer begin maart niet echt verzachten, dan kan men lang op de lente wachten. Bron: Het kalender weerspreuken-boek Uitg. Davidsfonds***Een droger maartwind maakt de boeren welgezind***CITAAT I     Kaaiman in De Tijd: Het vrolijkst worden wij van ‘Correcties & Aanvullingen’ in De Standaard, na ‘Kaaiman’ de vermakelijkste rubriek in de Vlaamse media.
Wat ze daarin aan eigen stommiteiten onthullen, neigt naar openbaar masochisme. Al wekt het ook de indruk dat de rest van de krant dan wel juist was, quod natuurlijk non.***Onverdroten arbeid komt alles te boven***CITAAT II     Filip Dewinter in Humo: ‘De islam is een achterlijke woestijngodsdienst’***Het varken wil zijn meester berechten***ANTI-PERS: LOMP? ONWETEND?     Het wordt een algemeen verschijnsel: het weren van pers. In Nederland kwamen de hoofdredacteurs van alle kranten samen om te protesteren tegen het feit dat de kranten niet waren toegelaten op een overigens openbare meeting. In het parlement werden er vragen gesteld.Ook hier hebben sommigen de neiging om alleen kontlikkers toe te laten op hun persconferenties: de regimepers. Wie kritiek uit wordt geweerd, je zult de partijlijn ophemelen… Gevraagd naar de tekst van de nieuwjaarstoespraak bij VVB-Antwerpen: ‘Er is er geen’.
Dat is maar logisch als je niets te vertellen hebt… Ook de nieuw-VLinksen achten zich verheven boven het gewone volk. Kritiek uiten? Niet meer welkom op hun persconferenties. Dat is uitgerekend de beste reden om hen in de vernieling te schrijven. Die linkse Vlaamse Bewegers zouden best wat vorming kunnen gebruiken.Sinjoor***Trouw is lichter dan een pluim***EDDY MERCKX EN DOPING     De dopingspecialist Eddy Merckx mengde zich in het debat over de wielrenster-met-motorfiets. ‘Zij moet levenslang geschorst worden’, stelde hij.
Wat een geluk dat men dat met hem niet gedaan heeft toen hij betrapt werd op doping…Adriaan van Gansen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *