Adam at geen Appel – 't Scheldt

Adam at geen Appel

Nog steeds prijkt op de eerste plaats van de tien best verkochte boeken ter wereld de Bijbel. Niet verwonderlijk dus dat het christendom en de verhalen uit het Oude Testament een belangrijk onderdeel zijn gaan uitmaken van de westerse cultuur.Zo komen we ze geregeld tegen in de beeldende kunst, in films, in de literatuur en in het dagelijkse taalgebruik. Ook nu de invloed van de kerk en het geloof in onze samenleving sterk lijkt af te nemen, worden de Bijbelse verhalen nog altijd bewerkt en (her)verteld terwijl ook Bijbelse uitdrukkingen niet meer uit onze taal te bannen zijn. Nochtans kloppen die uitdrukkingen niet altijd met wat er werkelijk in de Bijbel staat: zo bijvoorbeeld was het ‘kaïnsteken’ geen straf, wel een signaal opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan, iets waar Kaïn voor vreesde nadat de Heer hem, wegens de moord op zijn broer Abel, had verjaagd van zijn geboortegrond en hij op de dool was geraakt. Ook wie de gebeurtenissen beschreven in de Bijbel (Oud Testament) wil toetsen aan de historische werkelijkheid zal moeten vaststellen dat vele nooit hebben plaatsgevonden. Zo worden bijvoorbeeld, om er maar twee te noemen, de uittocht uit Egypte en de val van Jericho op geen enkele manier door gegevens buiten de Bijbel ondersteund. En dat ook de ‘wonderen’ niet zijn gebeurd zoals beschreven in de ‘boeken’ zal waarschijnlijk wel voor de meesten onder ons duidelijk zijn. Over deze twee zaken – of de dingen die wij over het Oude Testament denken te weten ook inderdaad in de Bijbelboeken staan en of de Bijbelteksten kloppen met de historische werkelijkheid – schreef de Nederlandse auteur dr. D.A. Berents zopas een nieuw boek dat onder de titel Adam at geen appel recent door Aspekt op de markt werd gegooid. Zonder uitspraken te doen over de waarde of de waarheid van de godsdiensten die mensen nu aanhangen of over het bestaan van God schreef hij zijn boek voor al diegenen die geïnteresseerd zijn in christelijke elementen in de westerse cultuur en ook voor hen die zich als gelovig beschouwen maar die niet zomaar alle wonderbaarlijke verhalen in de Bijbel als waar willen accepteren. Een belangrijke plaats in Adam at geen appel is ingeruimd voor de totstandkoming van de Bijbel zoals wij hem nu kennen. Onmiddellijk wordt zo duidelijk dat de ‘Bijbel niet in steen is gebeiteld en ook God niet de hand vasthield van de schrijver(s) ervan’.

Ook is er geen sprake van maar één Bijbel daar de Joden en zowat elke christelijke leer (katholieken, orthodoxen, protestanten…) een eigen versie zijn gaan hanteren. Bovendien wordt de bijbeltekst ook heden ten dage nog regelmatig aangepast (herschreven in vertalingen) zoals ook de voorbije eeuwen gebeurde. Interessant om lezen in het boek van Berents is ook dat Joden polytheïstisch waren: ze vereerden de oppergod El en diverse lagere goden of Baäls: Jahweh of Jehova was één van deze Baäls.
Toen priesters in Jeruzalem later verkondigden dat de Joden alleen Jahweh mochten vereren, volgde een groot deel van het volk hen niet.Dr. D.A. Berents * Adam at geen appel * Uitgeverij Aspekt * 465 p * 24,95 euro * ISBN 978 94 6338 073 7.Katelijne*De boeken die besproken worden in ’t Scheldt kan u verkrijgen bijDE WASE BOEKHANDELGrote Markt9100 Sint-Niklaas (Tel. 03 776 01 68)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *