998 Bril – 't Scheldt

998 Bril

Als voedsel schaars is in de natuur dan wordt er meestal hevig om gevochten. Zo ontdekte men dat wespen mieren, die hun voedsel dreigen te stelen, tussen hun kaken oppikken en hen dan op enige afstand laten vallen. Meestal nam de verbijsterde mier dan de vlucht en kwam zelden terug naar die voedselbron. Als dat zo is, en ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de mensen die geleerde wetenschappelijke artikels in mijn ‘Reader’s Digestschrijven, dan heb ik een eenvoudige oplossing om van twee lastposten tegelijk vanaf te zijn.

Ik ga Japanse wespen kweken en ik zal deze opleiden als kamikazepiloten. Dan kunnen die getrainde wespen zich met doodsverachting naar beneden storten en terwijl ze Banzai zoemen… vliegen ze zich te pletter op een mier zodat beide plaaginsecten morsdood zijn.Opdracht volbracht… en een rustig zoemvrije zomer in het vooruitzicht…
De wespen, die niet aan hun opdracht voldoen, verhuizen naar het oosten van Japan, waar ze na een kort verblijf nog enkel zullen kunnen functioneren als radioactieve glimworm.
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *