ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 997 Even – 't Scheldt

997 Even

HALVE PRIJS 

Bij Gazet van Antwerpen zijn een paar halfwassen loontrekkers wakker geworden. Zij dachten na en ontwierpen een promotieplan. Aangezien hun gazet nog maar de helft waard is van wat ze vroeger was, bieden ze nu dat drukwerk voor de helft van de prijs aan.
Wie zich abonneert voor zes maanden hoeft slechts drie maanden te betalen.
Door het aantrekken van elders mislukte journalisten (Wim Daeninck en Rudi Collier) is het mogelijk dat heel binnenkort de prijs van een abonnement nog verder zal dalen: één maand betalen en vijf maanden gratis.
De dramatische veranderingen op de Gazet zijn een order (Befehl !) van SS (Steve Stevaert) uit Hasselt.
Sinjoor
***
Die losse vijs kon hem geen moer schelen
***
REAKTIE PENNING I
PENSIOENTJE

Maar Bert, ge begrijpt toch wel dat ge met een hongerlijderpensioentje van kleine zelfstandige, te veel om van dood te gaan en te weinig om van te leven, niet rond komt. En nu zeker niet, met zo een lange en koude winter die nog niet helemaal achter de rug is. En als de sukkelaar gene poef meer krijgt in den Aldi, moet hij wel…
In ‘79 was dat natuurlijk papa Delwaide. Dat was nog van voor de Visacrisis. Nu krijgen ze een (1) plastieken jeton om op de Sinksenfoor eens in de botsautokes te gaan zitten. Niet inruilbaar tegen een lakmans van Désiré De Lille, om te voorkomen dat ‘t Scheldt hen verwijt aan poli-tiek favoritisme te doen.

JDL
***
REAKTIE PENNING II
Goede zaak! Laten smel-ten! Grtjs, Eddy V.
***
Drinken halveert je leven, maar je ziet dubbel zoveel
***
DOKTERS IN DE SCHELP
Niet minder dan 75 aan-wezigen namen deel aan de uitgebreide partij-raad van LDD zaterdag 19/3 in De Schelp, Vlaams Parlement. Naast dr. Lieve Van Ermen, gebuisde LDD-senator, sprak zeer verhelderend en heel goed gedocumenteerd, prof. dr. Eric Ponette.
Het federale Belgische systeem moet volgens hem drin-gend worden aangepast: toe-schuiven naar de Gemeenschappen.
Hij ontleedde de Vlaams-Waalse tegenstellingen en in zijn betoog haalde hij ‘doorslaande’ argumenten aan om een integrale Vlaamse gezondheidszorg op te zetten: zowel juridische als politieke argumenten.
Ze maken eigen klemtonen mogelijk, klemtonen die er nu al zijn, ook een verbetering van de efficiëntie en respon-sabilisering van de gemeen-schappen tot een zo spaarzaam en rationeel mogelijk gezondheidsbeleid.
Om voor dat onderwerp zoveel mensen te lokken op een zonnige zaterdagvoor-middag: de LDD is verre van dood.
***
Ik heb een mooi figuur geslagen. Ze sloeg wel terug
***
DE FRUT: SP.a ORGAAN
Voorpaginanieuws van de Frut, althans volgens de socialistische gazetmilitanten Collier en Daeninck: de Antwerpse burgemeester, de ploert (Knack), drinkt in een Ierse pub op de Ierse feestdag een Ierse pint bier. Dat is voor de twee gepatenteerde stadhuiskontlikkers wereldschokkend nieuws. Een frontpagina waarvan een halve bladzijde met de foto van de ploert (!).
Het nieuws van de tsunami en de ramp in de kerncentrale in Japan moest daarvoor wijken evenals de oorlog met Libië. Dat was minder be-langrijk nieuws… De verkiezingspropaganda is ingezet.
Waarom uitgerekend twee journalistieke blaaskaken zijn propaganda maken: dat zal Joost weten.
Sinjoor
***
Incest moet in de familie blijven
***
NOG DE PENNING…
Na het overlijden van de echtgenote van Leo Delwaide senior enkele jaren terug zijn de kinderen vechtend over straat gerold.
Het huis in de Van Schoonbekestraat heeft jaren staan te verkommeren (met de bibliotheek en ‘t archief van Leo Senior erin) voor het verkocht werd. Toen werden ook de schilderijen en meubels bij veilingen Bernaerts van de hand gedaan.Het verhaal van deze penning (met het stadswapen, dus van de stad?) opent een ander verhaal.
Hoeveel van die kadokes werden er (worden er) door ‘t stad geschonken?
Krijgt elke ex-schepen zo’n geschenk? Of is ‘t gedaan?
Sinjoor
***
Door zijn toedoen stond haar blouse open
***
BELGISCHE HOOP
België gaat zijn volledige vloot naar Libië zenden. Onmiddellijk werd gestart met het herstellen van het varend materiaal. Zo vlug alle reparaties uitgevoerd zijn worden de vaartuigen terug te water gelaten. Alle drie de boten zijn dan klaar om te vertrekken… zodra de bemanning is voorzien van roeiriemen. Eerst krijgen de matrozen een tiendaagse roeiopleiding in het Antwerpse stadspark. Voor zover er water in die vijver staat.
Jacob Corneel
***
Armoede maakt slim
***
JEAN MURRATH-JAN TOMAN
Donderdag 24 maart 2011 is overleden Jean Murrath, broer van Bert Murrath.
Hij schreef sinds kort in ‘t Scheldt onder het pseudoniem Jan Toman.
***

kampioen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *