ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 994 Bril – 't Scheldt

994 Bril

Een internationaal onderzoeksteam vergeleek Beierse kinderen uit boerengezinnen met leeftijdsgenoten uit een andere omgeving. Bij de eerste groep kwam astma minder vaak voor. Dit onderzoek bevestigt daarmee eerdere studies. Verder onderzoek bewees dat de aanwezigheid van bacteriën en schimmels in huisstof van boerderijen dit verschil veroorzaakte.

De aanwezigheid van veel dieren op de boerderij vermeerderde hun aantal want zoveel te meer dieren des te groter was de aanwezigheid van bacteriën en schimmels. Niet enkel buitenshuis maar ook binnenshuis werden boerenkinderen meer blootgesteld aan deze organismen, veel meer dan leeftijdsgenoten die niet opgroeiden in een boerderij.
Hoopgevend is het feit dat tussen al die onderzochte organismen er zich een aantal kandidaten bevinden die een rol zouden kunnen spelen bij de preventie van astma door het eventueel ontwikkelen van een vaccin.

Wat er ook van waar moge wezen… het is een feit dat mijn kinderen zo goed als nooit ziek geweest zijn. Ik dacht dat dit vooral te maken had met de frisse buitenlucht en gezond vers boereneten.
Nu blijkt ook dat boerderijstof ook een belangrijke rol speelt. Dus heb ik aan mijn liefste Mitje gevraagd iets voorzichtiger te zijn met het kuisen. Ze mag al het ‘goede’ stof niet volledig wegkeren. Neen, er moet genoeg stof overblijven om onze kroost gezond te houden.
Als we nu even de bewijzende redenering van dit onderzoek doortrekken dan denk ik dat in Wallonië de boerderijen elke dag heel grondig worden gekuist. Wat misschien een verklaring zou kunnen zijn dat daar veel meer zieke mensen rondlopen. Dat kan ik tenminste uitmaken als ik de (verlof)ziekte-dagen van de werkende (sic) Walen optel. Ze kunnen misschien wel meer en beter kuisen dan de Vlamingen, maar ze zijn wel véél meer ziek dan wij.
Of zou dat toch te maken hebben met het feit dat meer dan 40 % van de werkende (resic) Walen een staatsjob hebben terwijl dat bij onze Vlamingen slechts 27 % is.
Soms kunnen getallen toch een harde realiteit weergeven… om ziek van te worden.
Boer Bavo

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *