ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 993 Ephi – 't Scheldt

993 Ephi

Is het ondenkbaar dat het prille democratische proces in Egypte in een autoritaire en onverdraagzame gedrochtelijkheid uitmondt? Dat de moslimbroeders het vehikel van de democratie ge- en misbruiken om een streng islamitisch regime te vestigen?

Die vrees deel ik met anderen, hoewel ik moet erkennen dat we voorlopig het stadium van speculaties niet ontstijgen. Waarschuwen kan altijd maar dat wil nog niet zeggen dat je het democratische proces, stoelend op vrije verkiezingen, tot verboden terrein voor Egyptenaren verklaart.
Als het Egyptische volk er voor kiest fundamentalisten aan de macht te helpen, is dit zijn legitieme en onvervreemdbare recht. Het schept in ieder geval duidelijkheid.
Voor de tweede achtereenvolgende week probeert Volkskrant-columnist Pieter Hilhorst publicisten die het Iran-scenario vrezen (hij noemde ze ‘de pessimisten‘) in het kamp der antidemocraten te plaatsen. Afgelopen dinsdag in zijn stuk Arabische lente: ‘Deze pessimisten presenteren zich graag als realisten. Zij durven de bittere waarheid over de verderfelijke aspecten van de islam onder ogen te zien. Maar juist door hun ‘realisme’ zijn ze geneigd om een autoritaire heerser te verkiezen boven een democratie waarin islamitische partijen wel eens de meerderheid zouden kunnen behalen’.

Een pernicieuze voorstelling van zaken. Alsof ik een wrede seculiere dictator boven een wrede theocratie zou verkiezen. Een ware democraat neigt maar naar één optie: het democratische proces (vrije verkiezingen, onderhandelingen, formatie) te allen tijde respecteren en niet proberen te frustreren.

Het volk is soeverein, ook in Egypte. ‘De beste manier om de extreme krachten te beteugelen, is namelijk om ze niet uit te sluiten maar te laten deelnemen aan het politiek proces’, zegt nu Hilhorst.
Dat schreef ik ook een hele zomerlang toen sprake was van een indirecte deelname van de PVV aan een nieuwe regering.
Hoewel je geen seconde de partij van Wilders met de Moslim Broederschap kunt vergelijken. Een buitenlandse crimineel met een dubbel paspoort terugsturen is toch iets anders dan de verderfelijke sharia te willen invoeren. Maar wat schreef Hilhorst deze zomer toen de gedoogconstructie met de PVV ter sprake kwam?
Hij werd vanuit zijn Spaanse vakantieadres bijkans hysterisch en overwoog (bijna) lid van het CDA te worden om zijn lidmaatschap vervolgens uit protest te kunnen opzeggen. De PVV mocht van hem in geen geval via het democratische proces aan de macht ruiken. Voor de populisten geen Arabische Lente en zelf geen plek half in de coulissen.
Uit zijn column van begin augustus getiteld ‘Venederland’: ‘Wie uit tactische overwegingen met de PVV gaat onderhandelen, doet alsof over de ideeën van de PVV best te praten valt en de PVV een partij is als elke andere partij. Dat is de PVV niet. Wilders voert een consequente haatcampagne tegen de islam. Wie doet alsof dat normaal is, helpt om van ons vaderland een vernederland te maken’.

Wat is ‘niet uitsluiten’ dan? Liever dus potentiële handenafhakkers en vrouwenstenigers in Egypte dan populisten met anti-islamretoriek in Nederland.
In ons beroep noem je dit dubbele discours gewoon kwakzalverij.
***

Onze dank aan Sylvain Ephimenco en de krant Trouw voor hun toelating tot overname van deze column.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *