ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 992 Bril – 't Scheldt

992 Bril

Ik las onlangs dat geleerden enkele ratten hadden onderzocht nadat zij onthoofd werden. Zij hadden de hersenactiviteit gemeten voor en na de onthoofding. Vijftig seconden na onthoofding toonde het EEG een verrassend grote golf van elektrische activiteit in de hersenen. De golf, die ongeveer twintig seconden aanhoudt, geeft een duidelijk herkenbaar EEG-signaal dat wellicht de overgang tussen leven en dood aanduidt want nadien bleef de grafiek volledig vlak.

Het geeft misschien wel een antwoord op de vragen die werden gesteld toen het Franse regime duizenden slachtoffers naar de guillotine stuurde. Omstanders die de executie meemaakten vroegen zich af of de slachtoffers die onthoofd werden nog even naleefden en zo ja hoelang. Men vertelde toen zelfs het verhaal van een veroordeelde die na zijn onthoofding nog even knipoogde naar zijn beul.
Is die onverwachte hersenactiviteit misschien de beroemde tunnel met een hel licht…? Dat zou me niet verwonderen. Het wordt toch dikwijls door stervende patiënten verteld, tenminste zij die het nog kunnen navertellen, met andere woorden als zij terug herstellen. Maar het maakt mij wel een illusie armer.
Wij hebben het geluk over ‘scharrelkiekens’ te beschikken. Heel smakelijk en zalig sappig mals. Het slachten ervan laat ik over aan mijn Mitje. Vrouwen zijn veel harder in zulke zaken. Met een welgemikte kap van haar bijl worden zij van hun kakelende kop ontdaan.
Bovenstaande uitleg zou dan kunnen verklaren waarom mijn kiekens toch nog even blijven bewegen na hun onthoofding. Ik heb altijd gedacht dat dit van geluk was omdat ik hen een mooie ereplaats in mijn soepketel had beloofd.
Niet dus.
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *