991 Hfd – 't Scheldt

991 Hfd

Het is een gouden regel voor de verstandhouding tussen levensbeschouwingen die met elkaar op goede voet willen leven, elkaars leiders niet publiek aan te vallen. In dit land betrachten joden en katholieken in principe zulke goede relaties. Daarom is de aanval van Michael Freilich, de hoofdredacteur van Joods Actueel, op aartsbisschop Léonard des te eigenaardiger.

N.a.v. een synagogebezoek van de Antwerpse bisschop Bonny vond die het nodig de twee bisschoppen tegen elkaar uit te spelen. Bonny wordt in zijn artikel ‘dé onbetwistbare numero uno van de katholieke kerk’, terwijl Léonard volgens hem slechts een ‘desastreus brokkenparcours aflegde’.
Daarover geïnterpelleerd door enkele Vlaamse katholieken antwoordt Freilich doodgemoedereerd dat hij hiermee geen persoonlijke opinie weergeeft, maar gewoonweg een feit. Immers ‘Kritiek kwam er van nagenoeg alle politieke partijen, in lezersbrieven, van zijn voormalig woordvoerder tot zelfs in de opi-niestukken van katholieke weekbladen toe (Tertio, Kerk en Leven)’.
Laat genoeg mensen eenzelfde opinie ventileren en hun opinie wordt een feit. Dat is de logica die men bij JA blijkt te hanteren. De ergste demagogen in de geschiedenis waren nochtans zij die hun opinies voor feiten wisten te verkopen. Is Freilich dat vergeten?Wat de Antwerpse bisschop betreft.
Niet iedereen is met zijn doenwijze zo gelukkig. Hij lijkt hen wat te veel op een oppositieleider in de politiek die vooral zijn eigen toekomst tracht veilig te stellen.
Maar een bisschop die in de Kerk publiek – in een tv-uitzending bijvoorbeeld – een collega, laat staan een aartsbisschop af-valt, is misschien niet de meest aangewezen kandidaat om deze ooit eens op te volgen, vinden zij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *