989 Even – 't Scheldt

989 Even

VB-ERS IN AKTIE

Antwerpse VB-ers in het nieuws: Bob Hulstaert pleit voor een Uilenspiegeljaar in 2018. Vijfhonderd jaar terug verscheen het eerste Nederlandse volksboek ‘Uilenspiegel in Antwerpen.
Zijn collega-gemeenteraadslid Gerolf Annemans deed ook een opmerkelijke nationalistische daad: hij schoor zijn baard af… (!)
***
Als je geen hand hebt, kun je geen vuist maken
***
GELEERD
Volgens mij zijn wij de enige dieren die bewust leven en die er in geslaagd zijn de natuur te (be)dwingen…
De natuurlijke selectie is niet meer ongecontroleerd bij ons. Wij zijn de enige dieren die zwakkeren en ouderen trachten te beschermen tegen de dood. De toekomst zal pas echt uitwijzen hoe ons DNA zal evolueren.
De problemen die wij hebben met intermenselijke relaties zijn problemen die wij zelf als dusdanig omschrijven maar die overal in de natuur voorkomen. Kijk om je heen naar de dieren- en plantenwereld en overal zal je relationele problemen zien… tussen de eigen soort en eventueel competitief met een andere soort.
In de dieren- en plantenwereld noemt men dat de wet van de sterkste, omdat die het best zijn genen kan doorgeven.
Bij ons is het niet echt verschillend… alleen beschrijven en beleven we die drift(en) bewust en niet echt instinctief.
Professor Corneel
***
Zotten blijven zotten, al drinken ze uit gouden potten
***
APARTE LANDEN
Als je naar de VRT kijkt en nadien naar de RTBf, dan is het alsof je naar het journaal van twee verschillende landen kijkt.
Vele Walen die zich voor politiek interesseren hebben geen besef dat men in Vlaanderen een totaal andere kijk op de politiek heeft en andersom. Diegenen die helemaal niets van politiek begrijpen… gaan betogen voor een snelle regering…
Jacob Corneel
***
Is de brok groot, men moet er de mond naar zetten
***
SUKKELAARS
Nadat ze de ganse energie- en banksector voor een gunstprijsje hebben verkocht aan Frankrijk, klagen de PS-ers nu dat de energieprijzen te sterk stijgen.
Sukkelaars. Eens te meer een bewijs hoe triest het gesteld is met het rode bewind bezuidens de taalgrens maar wel telkens met medewer-king van een machtsgeile VLD-er die nu euro-profiteert als voorzitter van de Europese liberalen.
Jacob Corneel
***
Die de mond schept, schept ook het voedsel
***
VEEL EN WEINIG VOLK
Weinig volk op de Vlott-Nieuwjaarsreceptie (28/1): niet meer in een luxueus hotel in Edegem maar in ‘Jardin Public, voorheen het ‘Hof van Nauwelaerts’.
Wij werden van binnenuit gesaboteerd’, vertelt ons Suzy Lismont ‘wij moeten van nul herbeginnen door de schuld van Philip Maes’. Meerdere leeuwenvlaggen sierden de bovenzaal.

Geen leeuwenvlaggen bij de PvdA. Wel heel veel volk, meer dan 400 inschrijvingen voor de nieuwjaarsreceptie dezelfde dag, van PvdA. Opvallend jonge en entoesiaste mensen in ‘Het Werkhuys‘, eertijds een druk bezochte parochiezaal in de Zegelstraat in Borgerhout.
Sinjoor
***
Die in het vuur blaast, die vliegen de vonken in de ogen
***
NIEUWJAARSRECEPTIE N-VA
Dat Bart de Wever enorm populair is, werd op de N-VA-nieuwjaarsreceptie in Antwerpen nogmaals bewezen. Hij kreeg luid applaus vanop het ogenblik dat hij, omringd door cameraploegen binnenkwam tot hij het podium besteeg. Waarna een nog groter applaus losbarstte in de overvolle zaal Stuurboord.
De N-VA-voorzitter blijft scoren, geef hem een micro en hij bloeit helemaal open met zijn typische licht-ironische humor.
Ook de partij vaart er wel bij, in 2010 steeg het aantal leden van 11 000 (2009) naar 15 799 en in de maand januari van dit jaar alleen al meldden zich reeds 1 000 nieuwelingen aan. Alhoewel hij niet veel nieuws te melden had, antwoordde De Wever op de vraag ‘Wat wil de N-VA nu eigenlijk?’.
Dit kan in 5 grote lijnen samengevat worden: een staatshervorming, responsabilisering, orde op zaken stellen bij alle regeringen, hervormingen en correct asiel- migratie- en justitiebeleid. ‘Ofwel is het zonder ons, ofwel aanvaardt men dat er hervormingen komen. Iets anders is onmogelijk. Ze hebben liever dat het land een zeer zware crisis zal doormaken dan de verkiezingsuitslag te respecteren. De bevolking is het beu’.
De nieuwjaarsreceptie barstte pas echt los toen dj van dienst, Ben Weyts, als eerste plaat ‘It’s a shame’ van Talk Talk draaide, een verwijzing naar de belgicistische betoging voor het status quo, pro-België en anti-N-VA.
De schaamte is dan wel bedoeld voor hen die niet meewillen met de hervormingen.
De Noorman
***

 

GRIJZE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *