986 Even – 't Scheldt

986 Even

ONZE BESTE WENSEN

Wij wensen u, geachte lezer, een goede gezondheid!
***
God slaat niet of hij zalft
***
BEZORGDHEID
Wie zeer bezorgd is over de gezondheidstoestand van Antwerpse journalisten is de provinciegouverneur van Antwerpen, Cathy Berx.
Zij stuurde hen haar beste wensen samen met een ‘Bodymass-Meter. Niet naar alle journalisten: wij kennen er die niet in aanmerking kwamen en dus geen wensen noch Bodymass-meter ontvingen. Wij overigens ook niet.
***
Het geld dat stom is, maakt recht wat krom is, en sneeg wat dom is
***
GEEN CORDON MEER
Ex-burgemeester Freddy Willockx heeft in zijn stad Sint-Niklaas, het cordon sanitair doorbroken. Hij sprak met gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang! Rechtstreeks nog wel en in een openbare zitting van de gemeenteraad. Hij richtte het woord tot hen. Toch zal hij zijn woordenschat moeten aanpassen als hij enig respect wil bekomen. De woordkeus die hij in zijn partij gebruikte is minder geschikt voor een conversatie met VB-gemeenteraadsleden. ‘Zwartzakken‘ en ‘gestapo‘ zijn niet de beste aanspreekwoorden om een gesprek te beginnen.
Maar ja,elke vogel zingt zoals hij gebekt is.
***
Een vogel die te vroeg zingt, wordt van de kat gegeten
***
GEBEKT
In de rubriek ‘Vandaagpubliceerde Gazet van Antwerpen – beter De Frut genoemd – op 10 december volgend bericht:
‘Vandaag: krijgen er een paar zwaar op hun bakkes tijdens het internationaal boksgala ‘Night of the fight’.
Niemand op de gazet wees de snotneus die dat geschreven had terecht. Ze hebben blijkbaar nog steeds niet gesnapt dat de dalende trend in verkoop van hun gazet, zich onverminderd verder zet.
***
Als de boeren slapen waken de ganzen
***
GEVAAR IN HAVEN
Het is een voorschrift dat schepen die op de Schelde Antwerpen ‘invaren’ dat niet mogen doen met de steven vooruit, naar het binnenland.
Het wordt tijd – en liefst vóór er zware ‘ongelukken’ gebeuren – dat daar wat controle op wordt uitgeoefend…
***
Een oude hond blaft niet zonder oorzaak
***
GESCHREI OM VRIJSPRAAK
Wij hebben indertijd bericht over de veroordeling in Antwerpen tot niet minder dan drie jaar hechtenis van de ex-horecabaas Loek van der Poel. De wegens een schotwonde manklopende Nederlandse ex-privéclubuitbater van een net over de grens gelegen ‘zaak’, was in de Antwerpse VLD naast boezemvriend en medelampetter Ludo van Campenhout voor de partij de horecaspecialist.
Van der Poel was ook bestuurslid van het zieltogende Antwerp World Trade Center.
Een schreiende ex-echtgenote deelde ons zopas mee dat het Hof van Beroep in Antwerpen tot niet geringe verbazing én verontwaardiging van drie betrokken vrouwen Van der Poel heeft vrijgesproken. Van der Poel heeft de financiële middelen om beroep te doen op een specialist-advocaat die weet hoe om te gaan met o.m. geweldzaken.
Marika die nog steeds in een vluchthuis in Gent verblijft kon alleen beroep doen op een pro deo-advocaat. Zij zou willen in cassatie gaan samen met nog twee andere slachtoffers, maar heeft geen centen om daarvoor een raadsman aan te trekken.
***
Met oude honden jaagt men best
***
PRIJSVERHOGING
De Katholieke Kerk in ons land verhoogt de prijzen voor bepaalde diensten. De prijs voor een kerkelijk huwelijk en een uitvaart stijgt met 50 euro tot 250 euro. Een gewone misviering zal 15 € kosten. Een gebedswake kost voortaan 75 €, als die niet gevolgd wordt door een uitvaart.
Het seksueel inwijden van koorknapen blijft gratis.
Jacob Corneel
***
Een ongelegd ei, een onzeker ei
***
ZEKER BEKIJKEN
Deze opname uit het Oostenrijks parlement:
http://www.youtube.com/watch?v=XRmgI_WXff0

BELANGSTELLEND

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *