986 Deken – 't Scheldt

986 Deken

 

Er is de jongste tijd al heel wat te doen geweest over de Oecumenische Werkgroep Pedofilie, in de tachtiger jaren mede opgericht door de Antwerpse priester Jef Barzin. Er werd destijds zelfs reclame voor gemaakt in het parochieblad.
Tijdens zijn verhoor door de Bijzondere Kamercommissie werd nu ook kardinaal Danneels over deze kwestie aan de tand gevoeld. Zijn antwoord daarop luidde: ‘Ik weet niet of de Antwerpse bisschop sancties tegen priester Barzin heeft genomen, hij zal er wel niet goed gezind over geweest zijn.’ (zie GvA van 22 dec.).
De kans is groot dat de vroegere aartsbisschop hier niet de volle waarheid heeft verteld aan de gekozenen des volks.
Kan het zijn dat hij niet weet dat de belangrijkste van de vijf dekens die in het bisdom Antwerpen zijn overgebleven na een grondige reorganisatie, nl. de stadsdeken, niemand minder is dan… diezelfde Jef Barzin?
Of is dat misschien juist de ‘sanctie’ die bisschop Van den Berghe tegen de man heeft genomen?
De toestand van het Antwerpse bisdom is nl. zo erg dat maar weinige priesters nog bereid gevonden worden om een taak als deken op zich te nemen. Een promotie kan men het strikt genomen niet meer noemen.
Er is wel nog een wrang kantje aan deze affaire. Het was nl. diezelfde deken Barzin die een tijdje geleden de pastoor van Zandvliet, Kris Smet, hoogstpersoonlijk uit zijn functie is komen ontzetten, zg. omdat hij niet goed genoeg was in de communicatie, feitelijk omdat hij de plaatselijke potentaten wel eens op hun nummer durfde zetten.
Smet is nu tot onderpastoor gedegradeerd in Kalmthout en heeft onlangs van al de stress om deze vernedering een bijna-hartaanval gekregen. De clerus van Antwerpen weet ondertussen wat ze wel en wat ze niet moeten doen om hogerop te geraken!
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *