985 Obs Ac 4 – 't Scheldt

985 Obs Ac 4

Ephimenco heeft in Trouw de integriteit van Wiki-leaker Julian Assange in twijfel getrokken (Trouw van 9 dec.).

Hij heeft daar flink wat beschimpingen voor naar zijn hoofd gekregen. Tussen haakjes: het lijkt wel alsof alle elementaire beleefdheidsregels overbodig worden eens men de virtuele ruimte betreedt. Wat men zich daar allemaal permitteert! Maar goed. Voor vele pleitbezorgers van deze man (die zich misschien niet enkel publiek aan geen enkele regel stoort, zoals de Zweedse affaire insinueert) gaat zijn strijd – want dat is het volgens hen – om de absolute vrijheid van/op het internet.
Vrijheden moeten steeds tegen elkaar afgewogen worden, hoort men elders dan weer vaak. En daar is iets voor te zeggen. Maar dan ook in dit geval. Men mag niet zomaar gevoelige informatie verspreiden, ook niet als die komt van slecht beveiligde sites of van malafide ambtenaren.
Hackers breken in in systemen waar ze niks te zoeken hebben en zijn dus sowieso misdadigers. Overheidspersoneel dat zijn loyaliteit tegenover zijn werkgever zomaar even tussen haakjes plaatst gaat ook zwaar over de schreef.
Is er dan niemand meer die deze elementaire bedenkingen weet te maken op deze onderhand godvergeten planeet?
Heeft iemand zich ook al eens afgevraagd waar al het geld vandaan komt dat deze man in staat heeft gesteld om heel die webstek te kunnen opzetten?
Bij zijn sympathisanten zijn uiteraard heel veel naïevelingen bij – dom zijn doet geen pijn, Goddank.
Maar daarnaast, of beter: daarachter opereren krachten die goed weten wat ze willen bereiken via deze onverantwoordelijke Australiër, die nu zijn heure de gloire kent, maar niet beseft wat hij ontketend heeft.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *