982 Bril – 't Scheldt

982 Bril

In Vlaanderen kan men meer dan 4 000 soorten paddestoelen tegenkomen. Onlangs werd er weer een soort aan die lijst toegevoegd. Men ontdekte de Olijfgroene Aardtong. Deze soort kan men enkel vinden op onbemeste graslanden en is daarom zeer zeldzaam geworden in gans West-Europa. In Nederland staat ze zelfs op de ‘Rode Lijst’ van bedreigde soorten.

Maar er is nog meer vreugdevoller nieuws want in Limburg vond men zelfs een nieuwe soort. Zo goed als zeker geïmporteerd vanuit overzeese gebieden want het is een soort die vooral goed gedijt in Cuba en andere gelijkgekleurde gebieden.
Deze nieuwe soort is parasitair. Dat wil zeggen dat zij volledig leeft ten koste van anderen. De gastheer is meestal een goed werkende en verzorgde plant wiens nuttige kwaliteiten volop ‘gebruikt’ worden door deze nieuwe paddestoel. Na het gebruik wordt de gezonde gastheer leeggezogen achtergelaten tot de verwelking erop volgt, een wrede speling van de natuur.

De meest gunstige biotoop van deze soort is Hasselt en omstreken, maar ze kunnen ook zeer goed gedijen naast Windmolens. Een zeer typische eigenschap van deze soort is dat zij een stinkende walm verspreiden terwijl ze zich opblazen. Die zwelling begint meestal bovenaan en doet dan verassend veel denken aan een menselijk figuur met een ‘dikke nek’.
Deze nieuwe soort kreeg als naam de ‘Scharlaak-Rode Stinkzwam. Omdat deze soort zo goed gedijt in Hasselt werd de naam gemakkelijkheidhalve afgekort tot: SS‘.
Een afkorting die inderdaad vooral in Hasselt dikwijls voorkomt, denk maar niet aan de rode ex-gouverneur Steve Stevaert
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *