981Bril – 't Scheldt

981Bril

Een grote slaapbehoefte schijnt niet gebonden te zijn aan een karaktertekort, wel aan een erfelijk genetische belasting. Wetenschappers hebben al lang ontdekt dat men door genetische manipulatie de benodigde slaapduur bij fruitvliegen kon beïnvloeden.

Meer dan vierduizend vrijwilligers, van Estland tot Italië hebben meegewerkt aan een slaapproject. Zij moesten een specifieke vragenlijst invullen betreffende hun slaapgewoonten. Ook werd het DNA van alle deelnemers gescand op duizenden genetische kenmerken. Op die wijze zocht men naar gen-exemplaren die vaker voorkomen bij langslapers dan bij kortslapers.
Zo vond men het gen ABCC9. Dat gen is van groot belang betreffende de slaapduur. Personen, die twee varianten van dat gen hebben, slapen gemiddeld zes procent minder: 7,5 uur in plaats van 8 uur. Het gen werkt via een kaliumsluis, een structuur die kaliumionen in en uit de cel loodst. Als ik dit allemaal las, en ik lees véél, dan besloot ik een brief te schrijven naar het wetenschappelijk instituut dat al die onderzoeken doet. Ik vroeg hen om te zoeken naar een gen met een trechtervormige uitstulping.
Ik ben er namelijk zeker van dat zulk een gen zorgt voor geluidsproductie als een membraan die uitstulping afsluit.

Personen die zulk een gen hebben zijn zeker en vast snurkers. Iets wat vele huishoudelijke ruzies vreedzamer kan oplossen omdat de snurker een genetische afwijking kan hebben waaraan hij of zij niets aan kan verhelpen. Als dit zou worden bevestigd (en dat wordt dan mijn ontdekking) dan ben ik zeker dat ik twee van zulke genen in mijn DNA heb.
Mitje, mijn liefste schat, zegt immers altijd dat ik snurk in ‘stereo’.
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *