981 Even – 't Scheldt

981 Even

LIEGEN

De mensen die het hardst liegen op een proces zijn de politiemensen’, zei advocaat Vic van Aelst, de verdediger van de veroordeelde Els Clottemans.
Dertig journalisten luisterden aandachtig naar de geestige inleiding van Gust Verwerft en naar de uiteenzetting van de strafpleiter die vergezeld was van zijn collega Katrien. ‘Merkwaardig dat in de pers de naam van de openbare aanklager bijna niet werd vernoemd hoewel die een heel belangrijke rol speelde: hij zorgde ervoor dat Clottemans veroordeeld werd. Als je bij het eerste onderzoek op een slechte politieman valt dan is uw zaak op voorhand verloren. De macht van de pers was in dit proces fenomenaal. De journalisten ter plekke hebben hun werk naar behoren gedaan maar de eindredacteurs hebben heel vaak feiten verdraaid en opgeblazen terwille van de sensatie. De grootste tegenstander in elke assisenzaak is uw eigen cliënt. De relaties tussen pers en gerecht zijn verzuurd. Men probeert ons zelfs het zwijgen met de pers op te leggen! Een Nederlander die gevraagd werd om een verslag te maken stuurde een rekening van 18 000 euro voor het 42 bladzijdenlang verslag. Het was een proces op hoog niveau. Ik heb verloren’.
Gust Verwerft: ‘Alle filmopnamen gedurende het proces worden gebruikt om een boek te promoten!’ En hij voegde daar aan toe: ‘Niet het mijne’
******
Dikke buik, slapende voet
***
LIETEN
De bijeenkomst greep plaats in de kelder van het Pershuis op de Grote Markt te Antwerpen.
Het zal waarschijnlijk een der laatste evenementen zijn die daar ingericht worden: de rode minister Lieten heeft de subsidie geschrapt zodat de persbond de kosten van de huur en vooral dure verzekering niet meer kan betalen.
Wij hoopten op tussenkomst van de N-VA, maar ijdele hoop’.
Onder de aanwezigen een journaliste die met haar minutenlange vragen de aan-dacht vestigde op een artikel dat zij geschreven had en dat eerlang zou verschijnen in P-magazine. Een originele manier om reclame te maken…
Een op rust gestelde journalist van Gazet van Antwerpen op mijn vraag of hij nog contact had met de gazet: ‘Wel met oud-collega’s niet met het het instituut’.
Dat was vroeger anders.
***
Niemand is profeet in eigen land
***
ZWANGERSCHAP
Discriminerende zwangerschap zelfs. Ann Wauters, wereldberoemde basketbalspeelster, is in blijde verwachting. Wat deze verwachting nog eens zo blij maakt is het feit dat echtgenote, Lot, ook in verwachting is. Waarom kan dat niet bij een mannenkoppel?
Werk aan de winkel voor de ‘Witte‘ discriminatiewinkel.
Jacob Corneel
***
Sparen doet garen
***
KRITIEK
Na de voordracht mochten de aanwezigen vragen stellen. Veel kritiek werd geuit op Jo Stevens, voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies, ‘een geniepig ventje’.
***
Voor geld kan men de duivel laten dansen
***
PATRICK JANSSENS
Bij de feestelijke inhuldiging van de uitbreiding van galerie De Zwarte Panter in Antwerpen, sprak burgemeester Patrick Janssens – ‘de ploert’ naar Knack.
Hij citeerde uit de briefwisseling tussen Robert van Genechten en Paul van Ostayen. Van Genechten was een activist gedurende de eerste wereldoorlog. Hij vluchtte naar Nederland en werd hier veroordeeld tot 8 jaar gevangenis. Hij studeerde verder voor advocaat en vestigde zich in Utrecht. Hij sloot zich aan bij de NSB van Mussert en werd één der topfiguren van die beweging. Na de tweede wereldoorlog werd hij ter dood veroordeeld.
Waar gaan we naartoe als de zich voor socialist uitgevende Janssens ter dood veroordeelden – wegens ‘fout-oorlogsgedrag’ – gaat citeren?

Dit leest men op Wikipedia over over de door Janssens geciteerde Van Genechten: ‘Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Van Genechten propagandist voor de NSB. Van hem kwam onder meer het boek (en later ook een tekenfilm) van een antisemitische Vos Reynaerde. Robert van Genechten verhing zichzelf in december 1945 in de Gevangenis van Scheveningen, nadat hij twee maanden eerder ter dood was veroordeeld door het Bijzonder Gerechtshof’.
***
God borgt wel, maar scheldt niet kwijt
***
PARALLEL
Het aantal cellen dat ons land in Nederland huurt wordt met 100 opgetrokken naar 600 cellen. Mag men een parallel trekken met de stijging van het aantal asielaanvragen en het tekort aan gevangeniscellen?
Of doen alleen slechte geesten dat?
Jacob Corneel

onbekend

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *