979 Observator – 't Scheldt

979 Observator

torfs

 

Spijtig genoeg neemt hij enkel afstand van aartsbisschop Léonard en niet ook meteen van de Kerk. Maar dat komt misschien omdat hij die allang achter zich gelaten had. Professor Torfs, voor de goede orde een gehuwde leek, maar tot nader order wel hoogleraar kerkelijk recht aan de (eveneens tot nader order Katholieke) Universiteit van Leuven.
Hij wilde natuurlijk niet ten achter blijven bij die Vlaamse prelaten die zich op één of andere wijze ook al gedistantieerd hadden van hun primaat, hetzij inzake het celibaat, hetzij inzake homokoppels. Om nog te zwijgen van de twee Vlaamse opiniebladen, het parochieblad en Tertio, die ook publiekelijk hun grote baas zijn afgevallen.
Torfs, wiens tweede natuur het is om aanvoerder te willen zijn van de criticasters, moest hier natuurlijk een initiatief nemen. Het is dan maar een soort anti-Léonard-petitie geworden.
In Het Laatste Nieuws hierover geïnterviewd, heeft de enige kerkjurist die Vlaanderen volgens de media schijnt te tellen uit de doeken gedaan wat hem tot deze spectaculaire actie heeft gebracht.
Het is de moeite daar even bij stil te staan. Hij begon met te betogen dat hij dacht ‘dat Léonard eigenlijk van mening is dat hij een grote boodschap heeft uit de dragen en dat alles daarvoor moet wijken’.
De vraag is of hij, Torfs, niet hetzelfde denkt van zichzelf. En, eerlijk gezegd: een kerkleider heeft dan toch iets meer reden om te denken dat hij een boodschap uit te dragen heeft dan een schoolvos.
Daar is hij zelf echter helemaal niet van overtuigd, natuurlijk. Het volstaat hem allang niet meer om alle praatprogramma’s en tv-spelletjes af te schuimen om zijn tronie in het collectieve geheugen van Vlaanderen te drukken à jamais. Hij moet zich, nu hij eindelijk een partij gevonden heeft die van hem wil weten, ook vanop de senaatsbanken gaan profileren.
Zijn ego is dus duidelijk niet kleiner dan dat van onze nieuwe aartsbisschop.
Vandaar ook dat hij voor de rest van het interview de wij-vorm heeft gebezigd: ‘Het is belangrijk dat wij aan de mensen in Vlaanderen duidelijk maken dat de kerk niet de aartsbisschop van Mechelen is, die bovendien ook niet in andere bisdommen bevoegd is. De aartsbisschop spreekt niet namens ons en we hebben hem niet gewild. Wij willen niet met dit soort houding en uitspraken of gedachtegoed worden geassocieerd, dit is niet het katholieke gedachtegoed van Vlaanderen en ook niet het gedachtegoed van de katholieke kerk in het algemeen’.
Of dit woordgebruik uit een acute aanval van pluralis majestatis voort is gekomen dan wel of Torfs zich de spreekbuis meent/weet van een deel van de Vlaamse kerk wordt in het interview niet duidelijk, maar in ieder geval heeft Vlaanderen even weinig nood aan een renegaat als Torfs dan het, naar zijn zeggen, nood heeft aan een aartsbisschop die rare uitspraken doet.
Wat er ook van zij, hoe meer zotskappen zich met de in zich al voldoende complexe situatie gaan bezig houden, hoe moeilijker het voor de Kerk te lande zal worden om weer gewoon de draad terug op te nemen. Misschien is men zich in Rome al aan het bezinnen over de taak die men de primaat van België daar in een nabije toekomst kan geven om hier te onzent plaats te ruimen voor, zoals men het in onze Metropool pleegt te zeggen, ‘ander en beter’.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *