979 HS – 't Scheldt

979 HS

IN MEMORIAM RUDI VAN DER PAAL

Rudi we zullen voor u ooit een gouden standbeeld oprichten!’ rudi vdp
De vooruitzichten van een aangekondigde manifestatie leken niet zo schitterend. Rudi zette er zich dadelijk achter met al het enthousiasme en dynamische dat hem eigen was en hem zo kenmerkte. Het werd een reuze succes. Dat standbeeld: ‘voor mij niet nodig, laat alles eenvoudig en stil aflopen’. Dit was ongeveer zijn antwoord, misschien reeds dertig jaar geleden, en zo is hij altijd gebleven.
De harde noeste werker, de doorduwer, de bewogen organisator zoals we er geen andere gekend hebben. Gelijk welke vergadering, spreekbeurt, voordracht of manifestatie ook, hij kon hemel en aarde bewegen om het volledig te doen slagen. Maar reeds bij het begin ervan trok hij zich achteraan terug en verdween soms volledig.
Zo was hij en zo is hij ook steeds gebleven in zijn ‘politieke loopbaan‘: een even onverwoestbaar werker en agitator, maar elk aangeboden officieel mandaat werd resoluut van de hand gewezen.

‘t Pallieterke stelt vast dat hij slechts enkele vrienden had, maar enorm veel kennissen (van uiterst rechts tot uiterst links trouwens). Maar ook de vele kennissen konden op hem onvoorwaardelijk rekenen als het er op aankwam. In de omgang was hij joviaal, maar eerlijk. Recht voor de raap wanneer hij dacht iets te moeten zeggen, hoofs en zonder rancune. Hij was geen ideoloog en formuleerde geen programma’s van een beweging of een partij. Eenmaal zijn keuze gemaakt zette hij zich volledig in, met pragmatisme dikwijls, maar steeds bewogen en vol ijver. Eens van wal gestoken liet hij niets of niemand meer los. De Volksunie , het nationalisme in Antwerpen én in Vlaanderen zouden er zonder hem in de tweede helft van de twintigste eeuw anders uitgezien hebben.
Aan zijn echtgenote Mia, in goede en slechte dagen steeds trouw aan zijn zijde, aan zijn kinderen en geliefde kleinkinderen onze innige deelneming in hun rouw. We zullen hem blijven gedenken in de sfeer zoals we het hierboven verwoord hebben.

Herman Senaeve

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *