978 Obs – 't Scheldt

978 Obs

Vlaanderen zat er werkelijk op te wachten: ook Koninklijk Verduidelijker in

DE WEVERruste Bart de Wever heeft nu zijn zegje gedaan over wat tot een zoveelste ‘zaak Léonard’ gepromoveerd is. Hij deed dit voorwaar op de eigen webstek van zijn partij, in een opiniestuk. Men zou denken dat hij als Vlaams overwinnaar van de jongste verkiezingen wel andere katten te geselen zou hebben gehad, maar niets is minder waar. Hij moet gedacht hebben: ‘Als ik geen succes kan boeken op mijn eigen terrein, dan probeer ik het maar eens elders’.
Zijn probeersel is evenwel niet zo goed uitgevallen als hij verhoopt moet hebben. Hij is bij mijn weten een historicus en ware beter bij zijn leest gebleven. Neen, hij moest kost wat kost moraalfilosoof spelen en godsdienstsocioloog en, Godbetert, zelfs haast paus. Ik verklaar wat nader. Moraalfilosoof speelt hij als hij het gebruik van de term ‘immanente gerechtigheid’ per definitie ‘lomp en aanstootgevend’ noemt, ofschoon die niet door onze aartsbisschop of zelfs maar door katholieken is uitgevonden. Niet weinigen vinden vandaag toch dat wie als roker sterft aan longkanker ‘het zelf gezocht heeft’, of niet?

LEONARDMaar, daarmee is De Wever nog niet tevreden. Hij komt zelfs kwistig met advies voor de Kerk op de proppen: zij zou zich, nu de meeste mensen haar enkel nog ‘als de ceremoniemeester bij de belangrijke gebeurtenissen in het leven’ behandelen, nog slechts ‘positieve boodschappen over liefde en mededogen’ mogen uitzenden.

De eerste de beste Leuvense godsdienstsocioloog zou het niet beter kunnen gezegd hebben. Maar dan waagt hij zich heel even zelfs op pauselijk ijs, door en passant te vermelden dat Léonard slechts verteld heeft ‘wat helaas nog steeds het officiële standpunt is van de katholieke Kerk over homoseksualiteit’. Zo weet Ratzinger ook meteen wat hem te doen staat!
Hij verwijt verderop in zijn stuk een aantal politici van andere gezindten dat zij ‘het motto kick ’em when they’re down’ in praktijk hebben gebracht door hun tussenkomsten, maar het ontgaat hem blijkbaar dat hij in hetzelfde bedje ziek is. Het is niet omdat hij in fine de twee maten en twee gewichten aanvecht waarmee in deze als in zovele andere kwesties de Kerk enerzijds en de islam anderzijds worden bejegend door de politiek correcten, wat hij eerder zei beter verteerbaar zou moeten zijn voor katholieken.

Nog één laatste woord over dit opiniestuk, dat ik enkel omwille van het belang van zijn auteur niet onbesproken wilde laten.
De Wever spreekt ergens ook de vrees (nu ja, hem zal het een zorg wezen, vermoed ik) uit dat hieruit wel eens ‘de volstrekte irrelevantie van de Kerk’ zou kunnen voortkomen. ‘Volstrekte irrelevantie’?
Waarom staat het hele land – of toch dat deel dat denkt dat het voor het hele land kan spreken – dan nu in rep en roer? Als er één ding als een paal boven water staat dan is het wel dat ‘de Kerk’ in dit land door deze hetze nog steeds erg relevant blijkt.
Waarvan akte?
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *