976 Bril – 't Scheldt

976 Bril

Vele diepnadenkende mensen – ik ben er één van – vragen zich af wat er bestond voor de ‘Oerknal’. Was er toen echt ‘Niets’? Of toch… ? Wetenschappers geraken er meer en meer van overtuigd dat ‘Niets’ onbestaande is. Meer en meer wijzen wetenschappelijke ontdekkingen uit dat onze notitie van het absolute ‘Niets’ bedrog is.

De overtuiging groeit dat onze illusie van dat absolute ‘Niets’ voortkomt uit ons menselijk bewustzijn. Wij denken dat het Niets bestaat omdat we bewuste wezens zijn. Als we bewusteloos zijn zoals in een diepe slaap of door een knock-out dan ervaren wij het Niets, omdat we dan geen gedachten hebben, geen gevoelens. Er is dan voor ons geen tijd en ruimte aanwezig. Om die redenen denken we dan dat ook buiten ons hoofd het ‘Niets’ echt bestaat. Maar als er altijd Iets is geweest dan bestaat Niets niet en heeft Niets nooit bestaan. Er is niet één universum maar meerdere universa, een multiversum dus. Dat multiversum is eeuwig en eindeloos uitgestrekt. Altijd was er ‘Iets’. Het multiversum, waarin ook ons universum beweegt, ontstond niet uit het niets, zoals wij denken, maar uit het ‘Alles’ dat altijd aanwezig was.

En… Toen ik dit alles aan Mitje, mijn lieve eega, vertelde kreeg ik dit eenvoudig maar diepzinnig antwoord: ‘Van heel uw uitleg heb ik niets verstaan, echt niets’.
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *