974 KA – 't Scheldt

974 KA

Ik las drie weken in Frankrijk de Franse kranten, en dan merk je hoe weinig zorgen men zich daar maakt over het feit dat hun noorderbuurtje geen regering meer op de been krijgt. Ik dus ook niet.

Als u dit stuk leest, zal ons nieuwe federale parlement ook terug uit vakantie zijn. Kamer en Senaat kunnen dus beginnen het land te regeren, en dat zonder dat er een nieuwe regering is. Dat is toch een unieke kans om terug de eerste macht te worden.
De oude regering Leterme doet gewoon de lopende zaken, of beter gezegd, voert gewoon de wetten uit, als een notaris.

Er zijn nu andere machten in het land. Bij de start van de scholen heeft de Vlaamse Regering bewezen er te staan, en hetzelfde geldt voor hun beslissing over het mobiliteitsplan rond Antwerpen.
Europa doet zijn ding, te veel zelfs; ze hebben alweer een Belgische belasting afgeschaft. En zelfs onze rechters kunnen richting geven aan het land door twijfels over de uitleg van wetten op te lossen. Strafrechters gaan misbruiken aanpakken die de Belgische regering gedoogde of steunde.

Tenslotte is er nog het interprofessioneel overleg, dat kan leiden tot collectieve arbeidovereenkomsten, en zo de arbeidsmarkt regelen. We zijn dit land dus vanuit alle hoeken en kanten aan het regeren. Dan zien we maar of Koning Albert II nog een regering bijeenkrijgt. Op één punt is België tijdens de vakantie van het Parlement een normaal land geworden en dat plots na 180 jaar! Ineens denkt de Franse minderheid erover zich af te scheuren van de Vlaamse meerderheid omdat ze zich niet gerespecteerd voelt. Bij de vorige regeringscrisis zwaaiden ze allemaal nog met de Belgische driekleur, tégen de Vlaamse separatist Leterme, die gezegd had dat ze intellectueel onbewaam waren om af en toe ook eens een beetje Nederlands te spreken.
Volgens Mark Grammens beging Bart de Wever een historische fout door tijdens de onderhandelingen Frans te spreken (Journaal van 22 september 2010).
Maar toen De Wever toch eens tien minuten Nederlands sprak, liep de Franstalige groene leider Javaux boos weg. Want de ander deed dat om hém te pesten. Dit was ook een historisch momentum, want het kreeg genoeg aandacht zodat iedereen, Javaux incluis, plots begreep dat Leterme geen ongelijk had. De dingen evolueren snel deze dagen.

NV-A
‘er Siegfried Bracke doet nu de ronde van het land langs werkplaatsen van de loge om uit te leggen dat nationalisme ook een samenhorigheidsgevoel is, wat zijn achtbare broeders toch zouden moeten begrijpen. Hoe verrassend het ook is, Bracke loopt alweer achter de feiten aan. Want de dingen evolueren snel deze dagen.
Waarom zouden we nog een kleine Vlaamse staat uitroepen als we het oude Zuid-Nederlandse grondgebied vanuit alle hoeken en kanten kunnen beheren (ik had bijna geschreven: beheersen)?
De grootste toegeving die we in de vroegere staatshervormingen gedaan hebben, is de pariteit in de federale regering. Daar hebben we onze meerderheid eens en voor altijd prijsgegeven. En laat dat nu juist het enige hoekje zijn van waaruit er niet meer kan bestuurd worden. Goed toch?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *