974 Even – 't Scheldt

974 Even

ZOVEELSTE IDIOTIE

In het tv-programma De 7de Dag verklaarde Steve Stevaert dat de SP.a Vlaamser moet worden. Hoezo? Op bevel? Vlaams zijn dat voelt men aan, dat is men of dat is men niet.
In feite is zijn uitspraak een oproep tot kazakdraaierij. Maar goed, ze kunnen beginnen met, net zoals voor de oorlog, Vlaamse zangavonden in te richten. Hoewel, in de grote steden zijn er niet veel autochtonen meer in de SP.a. Als eerste liedje zou men kunnen beginnen met ‘Klein klein kleuterje, wat doet gij in mijnen hof?…’
***
Na de bladers vallen de bomen
***
NIEUW GEZEGDE
Heel luid verkondigde de Antwerpse Open VLD-schepen Luc Bungeneers: ‘Mé hiel Antwaaarpe mor ni mé mij’ toen hij zijn ontslag meedeelde.
Naar goede politieke zeden trok hij dat ontslag in. Het gezegde wordt veranderd in: ‘Mé hiel Antwaaarpe en zeker mé mij’.
***
‘t Is kwaad oude vossen vangen

***
NIET MET HUMO
Koen Dillen is een goed journalist, een bekwaam schrijver. Jammer dat hij de stelregels van zijn vader, Karel Dillen, niet opvolgt. Vanaf het begin van de oprichting van het VB gold het verbod ‘Geen interviews met Humo’.
Deze regel werd strikt nageleefd maar schijnbaar is met Karel ook dat verbod begraven. Bedenkelijk is bovendien dat hij wel afstand neemt van Filip de Winter maar geen afstand doet van zijn rijkelijke VB-broodwinning.
Geld heeft bij de kinderen Dillen altijd al een voorname, heel belangrijke rol gespeeld.
***
Men kan het laken niet hebben en het geld houden
***
VLD-MATA HARI
Jaren terug schreven wij een gesprek over VLD-mensen: ‘Annick de Ridder gaat over lijken. Het is een niets ontziende politica’.
De zekerheid dat er steeds minder verkozenen zullen zijn van de Antwerpse VLD-lijsten houdt in dat er heel gemeen pootjelap wordt toegepast voor een goede plaats op de kieslijst.
Annick de Ridder zag de kans schoon om Ludo van Campenhoutwindhaan onderuit te halen: ‘Wie zich niet schikt naar de fractie moet maar ontslag nemen‘, verkondigde zij luid. Opgeruimd staat netjes, dacht ze en zij sprak iets te vroeg waardoor zij haar positie wankelbaarder maakte dan die van de immer dorstige schepen.
Noch De Ridder, noch Van Campenhout kunnen als stemmenlokker, als blauwe boegbeelden worden gebezigd bij de volgende verkiezingen.
Windhaan Van Campenhout weet dit al langer en daarom solliciteerde hij elders… o.a. bij de N-VA. Nu hij ontslag nam bij de Open VLD maakt dat de weg voor hem vrij. Misschien kan hij bij Lijst Dedecker solliciteren? De lijst Kaganovemus doet al sinds een paar verkiezingen niet meer mee. Daar hadden ze een paljas nog kunnen gebruiken.
***
De naakte is kwaad te beroven
***
SCHADE BEROKKENEN
De schade die ex-bisschop Van Gheluwe de kerk in Vlaanderen berokkende is niet te schatten‘, stelde een abonnee in een gespreksronde.
Daarop kreeg hij onmiddellijk als antwoord: ‘Dat is juist. Maar die schade is torfstoch niet zo erg als de schade die ene Rik Torfs de kerk al jaren toebrengt‘.
Daar waren alle tafelgenoten het mee eens.
Waarom denkt gij dat hij zo welkom is op de vrijzinnige, antikatholieke VRT?’, opperde iemand terecht.
***
De voorsten maken dat de achtersten niet in de kerk kunnen
***
BESCHEIDENHEID
Prof. Adriaenssens, de voorzitter van de niet meer bestaande Commissie Sexueel Misbruik, verklaarde dat volgens hem de paus zou moeten aftreden.
Als een uiting van grondige bescheidenheid kan dit voorstel, deze eis, wel tellen.
Maar alle gekheid op een stokje: wij waren echt in de mening dat aan de Katholieke Universiteit van Leuven alleen zijn collega Rik Torfs een slag van de molen had gekregen en was blijven doorbotsen.
Het is niet verwonderlijk dat men in Rome al lang nadenkt om de KUL het predikaat ‘katholiek’ te ontzeggen.
Adriaan van Gansen
***
Er zijn apostelen en martelaren
***

SPOTPRENT HANSHA

*

hallo

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *