973 AvG – 't Scheldt

973 AvG

Het Forum van Joodse Organisatie is een vereniging waarin volgende kleine tot piepkleine joodse organsaties zetelen: Agoedat Israel, B’nai Akiva, B’nai B’rith, Emunah, Liga van Joodse Vrouwen van België, Mizrahi, Nowagi, Ondergedoken Kind, Vrienden van Likoed, Vereniging van Joodse artsen Antwerpen en Wizo. De twee grote erkende joodse kerkgenootschappen van Antwerpen, machsike Hadass en Shomre Hadass en de Koninklijke Vereniging voor Joodse Weldadigheid of De Centrale, die samen duizenden leden tellen en waar regelmatig verkiezingen plaatsvinden, maken daarvan geen deel uit’. 

Dat schrijft prof. dr. Henri Rosenberg in zijn ‘Het andere Forum der andersdenkende Joden. In een brief aan barones Hilde Kieboom, voorzitster van de Gemeenschap Sant’Egidio stelt het Forum dat ‘‘de’ Antwerpse joden dit jaar niet kunnen deelnemen aan de fakkeltocht’.
De drogreden die het Forum aanhaalt is dat mevrouw Kieboom een oproep deed voor amnestie.

Prof. dr. Henri Rosenberg: ‘Het kan niet dat hierover in onze gemeenschap een dergelijke ongenuanceerde eensgezindheid leeft… Mogen wij als joden niet tolereren dat sommige humanistische stemmen zich verheffen om na te denken over een amnestie 65 jaar na de misdaden? Zijn wij dan allemaal zo ontolerant dat wij het opperen van de mening alleen collectief ‘bestraffen’ met het niet deelnemen aan een fakkeltocht ter ere van onze joodse gedeporteerde stadsgenoten?… Organisaties en Joods Actueel die van de verdediging van de Holocaust hun handelsfonds hebben gemaakt…’

Prof. dr. Henri Rosenberg besluit:
‘Tot slot heeft dit forumbuit het oog verloren dat zijn brief gepubliceerd wordt op de vooravond van de Jom Kippoer, de Grote Verzoendag. Verzoenen en vergeven gebeurt nu eenmaal ook tegenover gewezen vijanden…’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *