972 Even – 't Scheldt

972 Even

MIGRATIE-OPLOSSING

Een voorstel: van elk Europees parlementslid iedere maand 500 Euro van hun vet maandloon afhouden om het Europees migrantenprobleem te bekostigen…
Wedden dat het probleem binnen de kortste tijd een Eu-ropese oplossing zou krijgen? Uitzetting van alle Roma’s in-begrepen.
Jacob Corneel
***
Er zijn meer jagers dan vangers
***
SUIKERFEEST
‘In Gent vieren de meeste Gentenaren suikerfeest fijn onder vrienden. 500 vroegere echte Gentenaars leven onder de armoedegrens. En daar is feesten een woord dat niet meer bestaat. Mijn vrouw vroeg me al of zij geen sjaaltje zou dragen, kwestie van niet op te vallen onder de buren.
Vandaag is er nog niet geschoten in mijn buurt want de schutters zijn te zwak wegens de ramadam.
Ik zal maar wat beginnen harder te werken, het schijnt dat echte socialisten de werkman steunen om al die ramada-mers hun BMW‘s, Mercedessen, pittatenten en nachtwinkels te onderhouden’.
Gedeprimeerde Gentenaar
***
Veel koeien, veel moeien
***
DOKTERSGESPREK
Een tafelgesprek tussen vijf chirurgen. De eerste zegt: ‘Ik heb het liefst boekhouders op mijn snijtafel, want als je die opent, vind je alle organen genummerd en dat is heel gemakkelijk’.
De tweede antwoordt: ‘Dan moet je eens elektriekers opereren. Bij hen is alles geordend volgens kleurcode’.
De derde dokter: ‘Nee, de bibliothecarissen, die zijn het beste om te opereren, alles in hun lichaam ligt op alfabetische volgorde’.
De vierde chirurg zegt hierop: ‘Weet je, ik heb het liefst constructiebouwers, die mannen hebben er begrip voor als je reserveonderdelen over hebt’.
De vijfde arts voegt daar aan toe: ‘Jullie hebben het allemaal goed mis. De politici zijn ‘t gemakkelijkst: geen ruggengraat, geen hart, geen ballen, geen hersenen en je kunt het achterwerk met het hoofd verwisselen!’.
***
Het beste goud is zacht
***
HERDENKEN
Zondag 12 september werd in Lokeren de jaarlijkse H. Mis gecelebreerd ter nagedachtenis van de overledenen van het beruchte hechteniskamp Lokeren uit de onzalige repressietijd.
Sommigen zeggen: de belangstelling voor het verleden vervliegt. Niets is minder waar. Er was veel meer volk dan de vorige jaren.
Een serene en pakkende eucharistieviering. Een celebrant van de goede ‘oude stijl’ . Het St. Lutgardiskoor uit Hamme, met muziekbegeleiding van Willy de Decker bracht prachtige liede-ren en fijne muziek.
In de zaal naast de kerk kon men na de dienst in een gezellige kameraadschappelijke sfeer een babbel doen, een broodje eten, een glaasje drinken en genieten van een sobere maar stijlvolle tentoonstelling van fotos en tekeningen van kampbewoners. Tot eenieders verrassing kon men een grote verzameling etsen bewonderen van de Wase kunstenaarge-vangene, Romain Malfliet.
Bravo aan de organisatoren.
Helmuth
***
Als de koekoek zwijgt hoort men de leeuwerik
***
HANS GEYBELS
Hans Geybels, woordvoerder van kardinaal Danneels, verklaarde naar aanleiding van de zaak Van Gheluwe: ‘Laïcisering van Vangheluwe zou een sterk signaal zijn’.
Juist. Er is geen enkele reden waarom kardinaal Danneels niet zou aftreden.
Hoe kan men terug vertrou-wen schenken aan de kerk in Vlaanderen zolang de schaduw (en de macht) van ene Danneels en de door hem benoemde figuren rondwaren?
***
Een oude rat wil niet in de val
***
PROPAGANDA OP Z’N NAZI’S
Wij wezen reeds op de bedenkelijke reclamepraktijken van de burgemeester van Antwerpen. ‘De ploert zoals hij in Knack werd genoemd.
Nu worden bewoners gevraagd om een affiche aan de gevel te hangen, affiche die automobilisten verzoekt om trager te rijden.

In Antwerpen zegt men beleefdheidshalve ‘Dank u‘ of, vertrouwelijker ‘danke’.
Beleefdheid is echter voor de man die geen das noch strik-je wil dragen en een lopend voorbeeld is van onbeschoft gekleed te zijn, een vreemde zaak.
Op de naar goed nazistisch voorbeeld massaal verspreide affiches, prijkt het vreemde woord ‘merci‘. Dat zegt niemand in Antwerpen die wil bedanken.
Hier wordt het door de strot geduwd. Naar even goede nazistische methode.
***
‘t Is te laat de kooi gesloten als het vogeltje is gaan vliegen
***
ONTSLAGEN
Bij de bekende uitgeverij-drukkerij Brepols in Turnhout werd het ontslag aangekondigd van een vijftigtal werknemers.
Na die jobstijding zag men daar uitsluitend bedrukte gezichten…
***
Die hier de kruiwagen gevoerd heeft, zal hem ginder boven ook voeren
***

SPOTPRENT HANSHA

hansha vakantie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *