968 Bril – 't Scheldt

968 Bril

Onderzoek door wetenschappers van de Brigham Young University in Utah (USA) heeft bewezen dat eenzaamheid even schadelijk kan zijn als het roken van vijftien sigaretten per dag. Zelfs alcoholiekers hebben een betere levenskans dan eenzame sukkelaars. Eenzaamheid zou zelfs tweemaal slechter zijn dan obesitas.

De onderzoekers hebben meer dan 700 000 mensen gedurende zeven en een half jaar gevolgd en publiceerden hun resultaten in het vakblad ‘PLoS Medicine. Zij kwamen tot het besluit dat eenzaamheid zelfs slechter is dan niet sporten. Mensen met veel vrienden leven gemiddeld langer dan mensen met weinig of geen vrienden.
Héél verrassend was hun conclusie dat eenzaamheid ook besmettelijk kan zijn. Voordat mensen hun weinige vrienden verliezen brengen ze hun eenzame gevoelens over op de hun nog resterende vrienden, die zich hierdoor ook eenzaam beginnen te voelen.

Eigenlijk heb ik dat al lang ondervonden op mijn boerderij.
Ik bezat ooit een koe waarvan ik duidelijk zag dat zij niet ‘paste’ in mijn kudde. Die koe had duidelijk geen contact met de anderen en ook de kudde gedroeg zich geleidelijk ‘anders‘. Dat laatste ontdekte ik pas toen ik haar van mijn veearts tijdelijk moest afzonderen ten gevolge van een risico-besmetting. Tijdens haar afzondering gedroeg mijn kudde zich terug zoals ik gewoon was. Toen zij genezen was en terug in de kudde haar plaats zocht maar niet vond, begon die karakterverandering in de kudde weer. Ten einde raad heb ik haar vroegtijdig laten slachten.
Misschien een overdenking waard voor de twee grote overwinnaars van de laatste verkiezingen in dit land, Di Rupo en De Wever
Het is altijd eenzaam aan de top’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *