960 Hfd – 't Scheldt

960 Hfd

Nu Israël sinds het aantreden van Barack Hussein Obama zijn sterkste verdediger verloren heeft, wordt het internationaal meer en meer in het nauw gedreven. Europa heeft altijd al de kaart getrokken van de Palestijnen en de VS doen nu braafjes mee. Dat is niet eenvoudig voor een land dat omringd wordt door vijanden. Het is tegen deze achtergrond dat het opgeklopte Gaza-incident moet worden bekeken.

Eerst en vooral wisten de deelnemers zeer goed dat Israël hun vloot niet zou laten aanmeren in de Gazastrook en dat ze dus zouden geënterd worden. Bij Guantanamo worden internationaal ook grote vraagtekens geplaatst, maar laat maar eens een konvooi trachten de gevangenen aldaar te gaan bevrijden! Tot nader order is ook Israël nog steeds een soevereine staat die kan beslissen wie al of niet wordt toegelaten tot het territorium.

Ten tweede kunnen grote vraagtekens geplaatst worden bij de vredelievende bedoelingen van de Turkse ‘mensenrechtenorganisatie’ die achter dit initiatief steekt.

De Israëlische soldaten die het grootste schip geënterd hebben, zouden zich wel van grof geweld onthouden hebben indien ze niet op ongebreidelde agressie zouden zijn onthaald geweest. Israël weet immers zeer goed dat het tegenwoordig meer dan ooit op zijn tellen moet passen. Het meeste wat men kan zeggen is dat ze in de Turkse val zijn gelopen. Maar wat hadden ze anders gekund?
Voor de Turken ging het om een win-win operatie: zonder Israëlisch verzet hadden ze de weg geopend voor een herovering van Gaza, met Israëlisch verzet hadden zij hun slag thuis gehaald om ‘de joodse agres-sor’ te kijk te zetten. Israël kon dus niet anders dan er als verliezer uitkomen. Een ‘mensenrechtenorganisatie’ heeft immers altijd en per definitie het gelijk aan zijn kant.

Ten derde wordt te onzent, en sedert Obama ook in de VS, vaak zonder slag of stoot aangenomen dat de inwoners van de Gazastrook allemaal in acute nood verkeren. Dat ze dringend humanitaire hulp nodig hebben. Mocht zulks het geval zijn dan zouden onze filopalestijne media dit wel met de regelmaat van een klok wereldwijd in beeld brengen.

Neen, there’s something rotten in heel deze affaire.
En wie goed toeziet, zal zich niet in de luren laten leggen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *