960 Even – 't Scheldt

960 Even

HAPPART PARLE

Happart wil het luchtruim regionaliseren. Hij vindt Zaventem te Vlaams. ‘Het is toch onzinnig dat wij Walen nog moeten bijdragen aan de Vlaamse luchthaven van Zaventem, terwijl wij onze eigen luchthavens in Luik en Charleroi hebben’, zei hij.
Volgens hem wordt in Zaventem te veel Vlaams gesproken. Hij bedacht een plan om de grenzen van het Waalse luchtruim af te bakenen en berekende dat er 13 miljoen rode en gele ballonnen nodig zijn om die grens af te tekenen. Alle Waalse mandatarissen moeten een deel voor hun rekening nemen en elk moet minstens 2 000 ballonnen opblazen. De rest zal door de Waalse doppers opgeblazen worden. Happart zelf zorgt voor 10 000 ballonnen.
Misschien hebben we er minder nodig’, zei Happart. ‘We moeten enkel de grens met Vlaanderen aanduiden. Die met Frankrijk laten we open. Zo behouden we een vlucht-weg tegen die woest oprukkende horde Vlamingen uit het Noorden’.
Jacob Corneel
***
Korte benen maken de weg lang
***
AD REM
Bij aanvang van een debat met moslimjongeren werd Hero Brinkman, kandidaat op de PVV-lijst van Geert Wilders, als dank voor zijn komst een Marokkaanse theepot overhandigd.
Erg dankbaar toonde hij zich niet.
‘Want’, zo zei hij, ‘het presentje was immers afkomstig van een door de belastingbetaler gefinancierd jongerencentrum en dus ‘een cadeau uit eigen zak’. U weet ons standpunt over dit soort multiculti knuffelclubs. Die willen we afschaffen’.
Duidelijker kon het niet.
***
Veel monden maken een ledige schotel
***
DIENSTVERLATING
De Sint-Niklase schepen Wouter van Bellingen ging liever fuiven dan een collegeraadszitting bij te wonen. Dat neemt niet weg dat de Oost Vlaamse SP.a hem op hun lijst plaatst voor de verkiezingen. Zijn salaris als schepen van de stad wil hij wél ontvangen.
***
Daar men de vinger in krijgt, wil men met de hand door
***
SONGFESTIVAL
Een Duitse puber won een Engels songfestival, ook nog Eurosongfestival genoemd.
Wanneer zal men de zangers(essen) verplichten om in eigen taal te zingen? Alhoewel, zingen kan je het geluid van de meesten niet noemen.
***
Die olie meet, krijgt smerige handen
***
AFKOELING
De Amerikaanse klimaat-goeroe Al Gore en zijn vrouw gaan scheiden.
Men vroeg hem om een reaktie. Gore: ‘In tegenstelling met de opwarming van onze planeet… is ons huwelijk ijselijk onderkoeld’.
Jacob Corneel
***
Men moet zijn benen niet tussen een lopende wagen steken
***
JAN WAUTERS
Ik had het geluk Jan Wauters bezig te horen toen hij een verslag maakte over een wedstrijd van de Great Old in de tijd dat die ploeg nog in de hoogste afdeling speelde. Ik maakte hem attent op het feit dat supporters uit ongenoegen het veld opstapten om te protesteren. Hij dankte vriendelijk.
Een monument schrijft Het Laatste Nieuws. Hij had ook oog voor wat naast het veld of wedstrijd gebeurde.
Toen hij in 1980 uit Moskou verslag bracht over de Olympische Spelen merkte hij in een uitzending op: ‘Wat opvalt in Moskou is dat je geen kinderen op straat ziet spelen, heel merkwaardig’. Daarmee karakteriseerde hij het leven achter het IJzeren Gordijn.
In een Humo-interview, een paar maand terug, wees hij fijntjes dat hij niet zoals de kapitalist Tom Lanoye in Zuid-Afrika woont, netjes apart van de zwarte bevolking. Twee maand terug schreef hij ons een kort briefje: ‘Alle succes gewenst met Tscheldt…’
Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.

mooi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *