ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 959 Obs – 't Scheldt

959 Obs

Indertijd heeft zijn eigenste orde, die der dominicanen, nog wel het katholieke geloof gepropageerd, maar dat is lang geleden. Dat lijken de huidige predikheren nu wel de verre middeleeuwen. Als ze nu nog iets prediken is het het socialisme of het multiculturalisme of liever nog het relativisme. Maar in deze tijd met een katholiek magazine afkomen: daartegen zou er toch een wet moeten bestaan, of niet?

Welnu, die bestaat kennelijk nog niet. En er zijn blijkbaar voldoende katholieken te vinden geweest om niet enkel de pen te hanteren, maar ook voor de nodige fondsen in te staan.
Daar waar men nauwelijks nog priesters, zusters, parochies, ja zelfs bisdommen vindt, die zich openlijk als katholiek afficheren, daar vult dit tijdschrift bescheiden maar toch duidelijk die oeverloze leemte. En dat werd hoog tijd, zeker sinds het teloorgaan van Nucleus, samen met zijn betreurde hoofdredacteur Pieter Huys. Toch merkt men maar een viertal namen van Vlaamse medewerkers in het Colofon. Naast Bruno Daems, die mede instaat voor de eindredactie, nog drie anderen.
Eigenaardig toch, dat Vlaanderen altijd het zwakke broertje is bij zulke, overigens lovenswaardige initiatieven. Hetzelfde geldt immers voor het Katholiek Nieuwsblad en voor de Vereniging voor Latijnse Liturgie: het zwakke Zuiden als een appendix van het sterke Noorden.

En toch is het goed zo. Midden alle pedo- en andere problemen, is er een handvol katholieken die zich niet schamen voor wat ze zijn, integendeel. Immers, zo stellen ze, ‘de misbruiken verbazen ons niet […]. De misbruikpraktijk [duurde] al tientallen jaren: misbruik van de Kerk, van de Eucharistie, van de gelovigen door vrijzinnige en laffe geestelijken. In een kerkelijk en cultureel klimaat waarin het gewoon is alles te misbruiken en te schenden, komt seksueel misbruik niet uit de lucht vallen’.

En het is precies deze mentaliteit die ze willen aanklagen bij Catholica. Niet door enkel maar te klagen, maar door katholieke lezers positieve en inhoudelijke artikelen aan te reiken, waar ze zelf van leven kunnen en waar ze in gesprekken met anderen op kunnen terugvallen. Een dikke proficiat! Meer info via catholica.nl
***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *