957 Kosjer – 't Scheldt

957 Kosjer

Goedkosjer, een joodse verbruikersvereniging gesticht door de Antwerpse advocaat, prof.dr. Henri Rosenberg, stelde vast dat op 10 mei 2010 een transport van ongeveer 2000 geslachte kippen en een 100-tal eveneens geslachte kalkoenen afgekeurd werd voor consumptie.
De dieren waren ‘s morgens in de pluimveeslachterij Van den Brande bvba Machsike Hadass in Londerzeel ritueel geslacht voor (een van de twee erkende joodse kerkgenootschappen in Antwerpen, en wel de meest orthodoxe) en van daaruit vervoerd naar de gevogeltehandelaren in Antwerpen.
De normale voorgeschreven procedure is dat na het slachten de kippen drie uur lang in gekoelde omgeving moeten geplaatst worden, zodat hun lichaamstemperatuur tot -3° C zou dalen vooraleer zij in gekoelde toestand mogen vervoerd worden.
Naar verluidt gebeurt dit bij Machsike Hadass nooit, omdat de Kehille – (de Gemeente) als een chumre– (een (te) strikte interpretatie van de wet, een nodeloze verzwaring)
weigert dat de inwendige controle van de dieren in Londerzeel zou gebeuren, maar hier in Antwerpen bij de gevogeltehandelaars.
Voor deze inwendige controle is het best dat de dieren nog warm en dus nog niet afgekoeld zouden zijn. Dan maar de wetten met de voeten treden, want deze chumre brengt de constante overtreding mee, zeer tegen de zin van pluimveeslachterij Van den Brande bvba, van de vigerende wetten.
De inspectiediensten van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) hebben toevallig een camion gecontroleerd en vastgesteld dat de lichaamstemperatuur van de zopas geslachte dieren nog… 18° C bedroeg.
Gans de lading werd voor consumptie afgekeurd en in beslag genomen.
Wie gaat daar de verantwoordelijkheid voor opnemen en vooral de schade betalen?
Met het monopolie dat de Kehille heeft ligt het antwoord voor de hand: niet de Kehille!
***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *