957 Even – 't Scheldt

957 Even

TOMATEN-FRESSERS

Het Nederlands Dagblad deelde op zijn titelpagina (3/5) mee: ‘Duitsers eten Nederlandse tomaat weer‘. In 2009 kwam de helft van de geconsumeerde tomaten uit Nederland en zo verdrongen ze de Spaanse. Ze hebben de ‘dominante positie’ heroverd die ze ook vóór de jaren negentig hadden.
De Nederlandse groentenboeren hadden hun leidende positie verloren want ‘de rode vrucht was niet lekker meer’ en die werd spottend betiteld als de ‘Holländische Wasserbombe.
Ook het Hollands bier kreeg een allesbehalve smakelijke omschrijving: ‘chemiebier.
In Vlaanderen werd dat bier al lang ‘urine- of piswater’ genoemd. Is niet zo deftig maar wel heel duidelijk.
Sinjoor
***
Streelt gij de kat, zij zal u in het aangezicht springen
***
VOORBEELDEN STREKKEN
Allah is groot en zijn profeet is Mohammed. In Zweden heeft een islamitische collega van de katholieke Vangheluwe, een 48-jarige imam, zich seksueel vergrepen aan een 12-jarig meisje. De imam ging aan huis om kinderen wegwijs te maken in de leer van de koran. De moeder van het meisje is héél boos: ‘Ik ben echt geschokt, zeker omdat hij een imam is en je zoiets niet van een imam verwacht’.
Zo, volgde die imam niet het voorbeeld van de grote voorman? De koran leert dat de 54-jarige Mohammed een seksuele relatie had met de negenjarige Aïsja, één van zijn negen vrouwen.
Mag dan een 48-jarige imam zich niet door een 12-jarig meisje lichamelijk laten ‘verzorgen’?
Jacob Corneel
***
Alle begin is moeilijk
***
BETAALD VERLOF
Een Turk pleegde in Holland een gewapende overval en hij werd daar veroordeeld tot TBS (= Ter Beschikking Stelling), wat neerkomt op een door de staat betaalde vakantie. Tijdens een begeleid verlof nam de crimineel de benen en vluchtte naar Turkije. Hij eist nu dat men hem zijn paspoort dat hij in Nederland achterliet zou toezenden als-ook zijn spaarcenten (gestolen geld?) ten bedrage van € 2 500 om in Turkije een nieuw leven te starten. Tegen hem werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.
Er is goed nieuws: Turkije levert geen onderdanen uit.
Luk van Hout
***
Die te veel wil hebben laat het al vallen
***
BRUNO PEETERS
De voormalige CD&V-schepen Bruno Peeters is overgestapt naar NV-A.
Met de ‘verruiming’ die Bart de Wever thans doorvoert zal hij ongetwijfeld ook een deel hansworsten en nietsnutten aantrekken.
Het siert Bart de Wever dat hij zijn kandidatenlijst ook openstelt voor figuren die denken dat ze van onschatbare waarde zijn. Bruno Peeters is een ex-schepen van de stad Antwerpen. Niemand herinnert zich hem.
Als zelfs de CD&V hem geen plaatsje waard acht…
***
‘t Valt moeilijk veel hoofden onder één kaproen te brengen
***
VLAAMS BELANGER?
‘Even een klein vraagje. Is Madoff, de joodse miljarden-fraudeur die in vorig nummer van ‘t Scheldt besproken werd soms lid van het Vlaams Belang? Vooral Joden waren slachtoffers van zijn bedrog. ‘Eigen Volk Eerst’? Groeten, Walter R.’
***
Die in het voorjaar niet zaait, die zal in het najaar niet maaien
***
EN ANNICK?
Volgens De Nieuwe Gazet sneuvelde Ludo van Campenhout na ‘brokken-parcours’, o.a. door ‘vrouwenkwesties’.

lvc en annick

En wat beslist Open VLD over Annick de Ridder?
Die madame gaat over lijken’, zei ons jaren terug al een bestuurslid van de ooit blauwe partij.
Het eerste lijk ligt er?
Onze tekenaar betrapte beiden indertijd in Oostende op een ‘witte balnacht’.
***
Hand voor de mond is gezond
***
KRIS LUYCKX
Plaats vier op de Open VLD-lijst wordt niet ingenomen door Ludo Van Campenhout maar door advocaat Kris Luyckx.
Volgens Belga is die ‘bekend als strafpleiter en tevens nationaal secretaris van zijn partij’.
Volgens ons is Luyckx vooral bekend door het omkoopschandaal Dirk Vijnck te ontwerpen en samen met Bart Somers zijn naam te zetten onder die ‘transactie’.
Later beweerde mr. Luyckx zelfs ‘mijn handtekening had juridisch geen belang’.
Niet erg proper, evenmin betrouwbaar…
AvG
***
Elk klaagt in zijn stiel
***

 

overdoen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *