957 AvG – 't Scheldt

957 AvG

In nr 3/2010 schrijft hij:

Het katholieke voetvolk is woest over misbruikende geestelijken. Onderwijl wijzen sommige geestelijken dit volk terecht: ze gooien – ook katholieke – sympathisanten van de partij van Wilders op één hoop met ongelovigen. Eén bisschop presteerde het zelfs deze kritiek op woedende katholieken te uiten in een extreem links blad De Linker Wang, een blad met in haar kring van medewerkers mensen die al jarenlang pleiten voor legaal seksueel verkeer tussen volwassenen en minderjarigen. Is het tekenend voor de realiteitszin van de katholieke Kerk in Nederland dat uitgerekend deze bisschop – want we spreken, over Mgr. De Korte – tot woordvoerder van de Nederlandse bisschoppen is benoemd inzake de misbruikzaken binnen de katholieke Kerk? Terwijl het volk zich afvraagt of een fatsoenlijk mens nog wel lid kan zijn van een katholieke Kerk, is de Kerk druk bezig te roepen dat katholieken die op een PVV stemmen ‘geen christen zijn’. De realiteitszin lijkt geweken’.

In nr 2 van Catholica een hartstochtelijk pleidooi van Stijn Calle: ‘Wie zijn onze vrienden?‘. Uit dit artikel: ‘De katholieke universiteit Leuven, waar abortus en euthanasie worden toegepast… Het Interdiocesaan Beraad dat het Heilig-Hartmarxisme verkondigt… Chiro, KSA of VVKSM zijn reeds als actieve krachten van de antichrist te catalogiseren… Het voormalige ACW kent God noch gebod… de kloosters en abdijen in Vlaanderen die een gedetailleerde heruitgave van het Oud-Testamentische Sodom en Gomorra zijn… Trees Dehaene, voorzitster van het IPB, verkondigt een antikatholieke moraal…’
Stijn Calle sluit zijn artikel met een verwijzende lijst van betrouwbare katholieke vrienden. Daar horen o.a. Pro Vita en KVHV bij.

Een gratis proefnummer op het tijdschrift kan men aanvragen: www.catholica.nl. Een jaarabonnement op het blad kost 22,50 €.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *