956 Even – 't Scheldt

956 Even

HET ENIGE?

‘’t Pallieterke heeft lak aan politieke correctheid, die van gisteren, van vandaag en van morgen. ‘t Pallieterke is daardoor het enige Vlaamse weekblad dat vierkant zijn voeten veegt aan de taboes van de huidige spraakmakende gemeente en lustig de spot drijft met de huidige anti-Vlaamse, belgicistische, multikullerige, antichristelijke en links-hedonistische politieke correctheid’.

Dat schrijft het blad over zichzelf. De hoofdredacteur gaat binnenkort met pensioen. Wij wensen hem – Leo Custers – een goede rust toe. Hij kan zijn opvolger attent maken op het bestaan van nog andere bladen die politiek niet correct zijn. Zoals bv. Journaal van Mark Grammens en, … jawel, ‘t Scheldt...
Wij wensen de redactie van ‘t Pallieterke een geslaagd verjaardagsfeest toe in Kasteel Fruithof te Boechout, waar de 65ste verjaardag plaats grijpt.
***
Waar ‘t nauw steekt is de vriendschap klein
***
VERVOLG
Op de Antwerp Real Estate-beurs (28/4) nam Wim van den Abeele (38), CEO van het zonder personeel werkende Antwerp Pretquarters, pardon Headquarters, het woord.
Vanuit de zaal kwamen er zeer kritische opmerkingen. Maar daar stoorde de CEO zich niet aan: hij volgde het voorbeeld van zijn b(l)aas Luc Luwel: onverstoord, Zonnegod.

Op de vraag ‘hoeveel van de 50 dossiers hij dacht te kunnen binnenhalen?’, zei Wim van den Abeele:20 à 30 %’.
Dat is nu nog eens een resultaat dat kan tellen! Zelfs in een papschool buist men daarvoor…(Zie verder ‘Luwel en zijn Pretquarter‘).
***
Die zichzelf de honig maakt, wordt door de bijen opgegeten
***
NIEUWE DOORBRAAK
Niemand van de genodigde pers was aanwezig op de voorstelling van de vernieuwde Doorbraak, het orgaan van de VVB

Wij zouden het hen de avond zelf hebben gezegd indien wij daartoe uitgenodigd waren: jammer dat het blad moeilijk leesbaar is door de lichtbruine kleur van der teksten. Zwart maken is de raad die wij hen gratis geven. Voor het geval ze wensen dat het blad gelezen wordt. Tevergeefs zochten wij naar de cijfers van het aantal leden en hoeveel ze er verloren hebben in de periode van het ‘leiderschap’ van Eric Defoort.
***
Met hopen alleen komt er geen zaad in ‘t bakske
***
CORRECTE STATISTIEKEN
Wie de webstek bezoekt
www.onlineschools.org
kan daar lezen dat wereldwijd één man op tien ooit een prostituee bezocht.
Dit is een foute statistische benadering. Men zou beter schrijven dat negen op de tien mannen géén prostituee bezoeken. Dat is correcte berichtgeving.
Jacob Corneel
***
Een zacht antwoord stilt de toorn
***
DE ZEESPREEUW
In nr. 955 hebben wij per abuis het restaurant De Zeespreeuw aan de Antwerpse Suikerrui gesitueerd. Dat moest zijn Oudeleeuwenrui.
***
Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel
***
DE GOEDEN BETALEN…
In de wereldbekende Brugse Bloedprocessie mogen priesters dit jaar niet mee opstappen. Zij worden bestraft voor de fouten van hun meerdere(n). Dat is niet alleen een heel merkwaardige en zeer onrechtvaardige beslissing. Moeten zij boeten voor de strapatsen van de boezemvriend van kardinaal Danneels? Die zou in feite in de Bloedprocessie vooraan moeten gaan. Misschien on-der een bord: ‘Ik heb het zover laten komen, ik heb laten begaan, ik ben de verantwoordelijke voor de vlucht uit de kerk…’Danneels is méér in de fout dan Vangheluwe voor de achteruitgang van het Roomse leven in Vlaanderen. Hij verhinderde zelfs roepingen omdat de brave jongens Vlaamsgezind waren.
Niet vergeten dat het bisdom Brugge (en andere) zich nooit met het Vlaamse volk verbonden voelde. Denk maar aan de tijd dat ene Brugse gemijterde vanop de kansel liet prediken dat men niet voor de Volksunie mocht stemmen. Dat was geestelijke pornografie waarvoor ze overigens – behalve door de kiezer – nooit zijn afgestraft. Die bisschop trad ook niet af.Zolang België bestaat heeft de katholieke kerk als instituut, als machtsinstelling, altijd het (Franstalige) regime gediend en heeft het alles in het werk gesteld Vlaanderen te minachten en te dwarsbomen in zijn ontwikkeling.
De paar uitzonderingen die na WO II met de repressie de vervolgden hielpen om de nood te lenigen wegen niet op tegen de massa zwartrokken die met hand- en spandiensten de repressiemachine aan de gang hielpen.De kerk is bovendien steeds innig verbonden geweest met de CVP, de partij die Koning Leopold III liet vallen en het is ook de partij die onder Wilfried Martens abortus liet goedkeuren.De C van CVP en CD&V staat al lang niet meer voor christelijk.
De betekenis van de C is ook de eerste letter van corruptie (bijverdienste van meer dan 250 000 €), copuleren (naast de potpisserij van burgemeesters, laat staan ministers), cocktailbars met champagnefeestjes om complotten te maken (het breken met de NV-A), enz.
De partij van de Letermes, Dehaenes en anderen met de C van naar compost stinkenden.

communic

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *