954 K.A. – 't Scheldt

954 K.A.

hoe een minder alledaags scenario voor de ondergang van de Helleense Republiek er zou kunnen uitzien. Als het meevalt kunnen we dat scenario dan voor het Koninkrijk België kopiëren.
Einde mei 2010 lukt het de Griekse regering niet meer het nodige geld te vinden om vervallen staatsleningen terug te betalen. China heeft discreet geweigerd Grieks staatspapier te kopen en ook de Duitse kanselier komt niet meteen over de brug. De uitbetaling van de ambtenarenlonen en de pensioenen komt in gevaar. Het land wordt bijzonder onrustig en de regering treedt af maar schrijft nog geen nieuwe verkiezingen uit.
De eerste minister denkt de lopende zaken nog verder te kunnen beheren. Maar het loopt mis: de staatsobligaties kelderen op de beurs. Zij worden massaal te koop aangeboden en alleen maar gekocht door ‘speculan-ten’. Enkele banken, die veel staatspapier bezitten, komen in moeilijkheden. De Europese Centrale Bank neemt de Griekse banksector onder controle. De spaartegoeden worden tijdelijk gebokkeerd maar de Grieken krijgen de verzekering dat de gegarandeerde 100 000 euro per rekening snel weer vrijkomt. Een voorstel om ook de Griekse staatsfinanciën over te nemen vindt geen genade in Duitsland. In juni valt de openbare sector stil doordat de Staat niets meer uitbetaalt.
De president en de eerste minister, die ook minister van Buitenlandse Zaken is, nemen ontslag en verlaten het land; enkele honderdduizenden Grieken volgen hun voorbeeld; ook veel buitenlanders verlaten het land. De minister van Landsverdediging, die vroeger al minister was op verschillende andere departementen, neemt de lopende zaken over en vraagt alvast aan de NAVO de werkingskost van het leger over te nemen. Hij krijgt de steun van Frankrijk maar niet van de Verenigde Staten. Ontevreden militairen verlaten de kazernes en gaan naar huis.
De sfeer in het land is gespannen maar niet echt gewelddadig. De vakbonden organiseren massademonstraties maar beslissen de private sector en de ziekenhuizen draaiende te houden. De besturen van de 13 regio’s worden ongeduldig omdat het toeristisch zomerseizoen volledig dreigt in duigen te vallen. Midden juni nemen de regio’s (Attika, Centraal-Griekenland, Centraal-Macedonië, Kreta, Oost-Macedonië en Thracië, Epirus, Ionische eilanden, Zuid-Egeïsche eilanden, Peloponnesos, Thessalië, West-Griekenland en West-Macedonië) een aantal staatsfuncties over. Zij innen nu de belastingen en slagen er in justitie, politie en het openbaar vervoer weer te doen draaien.
Zij beloven ook de pensioenen te betalen en het onderwijs over te nemen. Onder die belofte nemen de leraren nog de examens af voor zij met vakantie gaan. De regering en de 300 leden van de Vouli (het parlement) zijn voor onbepaalde tijd ‘met vakantie’ maar uiteraard blijven de Griekse wetten en het Europees recht gelden. Bij gebrek aan geld worden alle Griekse ambassades in het buitenland tijdelijk gesloten. Internationale en Europese instellingen handhaven op hun kosten een minimale Griekse vertegenwoordiging. Cyprus biedt aan Griekse burgers voort te helpen in zijn ambassades.
In de regio’s gaan stemmen op om samen met Cyprus een nieuwe Helleense Bond te vormen. Turkije protesteert en dit plan gaat voorlopig niet door.
De voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy stuurt een ‘curator’ naar Athene om de laatste resten van de Helleense Republiek te beheren. De Europese Commissie beslist de steunprogramma’s voor de armste regio’s te versnellen. De meeste Grieken vinden het wel goed dat de geschiedenis zich herhaalt: Griekenland wordt weer een soort statenbond zoals in de Oudheid. Eén op tien Grieken is wel veel geld kwijt en honderdduizend mensen die voor de Staat of de banken werkten, moeten op zoek naar een nieuwe job.
***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *