954 Bril – 't Scheldt

954 Bril

President Mahmoud Ahmadinejad heeft, uit angst voor een nakende aardbeving, gevraagd dat men vijf miljoen mensen uit Teheran zou evacueren. Die presidentiële vraag heeft Kazem tot nadenken gestemd en hij begon naarstig de oorzaken van aardbevingen op te sporen om het tijdstip voor die evacuatie te kunnen vastleggen. Dat tijdstip heeft Kazem niet kunnen vinden maar hij vond wel de oorzaak van al die aardbevingen. ‘De onzedige kleding van vrouwen brengt het hoofd van de mannen op hol. Die onzedige vrouwen zijn een bedreiging voor de goede zeden en de oorzaak van seksuele uitspattingen. Dit heeft als onmiddellijk gevolg een verhoogde kans op aardbevingen’, beweert Kazem.

Ikzelf kan natuurlijk die link niet leggen maar ik ben dan ook niet zo verstandig als die geniale imam. En toch kan hij gelijk hebben. Als mijn Mitje haar erotische lingerie uit de kast haalt en kunstzinnig rond haar lichaam drapeert… dan davert ons huis de ganse nacht. Het is wel geen aardbeving maar het komt er wel dicht bij, gevoelsmatig toch.
In elk geval, Nostradamus indachtig, neem ik altijd nota van geestige geestelijken en ben onmiddellijk tot de actie overgegaan. Al mijn koeien dragen nu een boerka en mijn varkens een chador omdat zij allemaal een mooi snuitje hebben. Bij de boerka zijn de ogen niet zichtbaar, in tegenstelling tot de chador die het gezicht wel vrij laat.
Wat mijn Mitje betreft, daar zijn er geen veranderingen nodig. Elke 1ste zaterdag van de maand is er bij ons een aardbeving, daar kan je uw klok op regelen wat ik ook met de mijne doe.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *