951 Even – 't Scheldt

951 Even

NOS AMIS

Alain Mathot, zoon van PS-politicus Guy Mathot, eist de eerste plaats van Michel Daerden op de PS-lijst op. Volgens Alain is de toekomstige politieke carrière van Daerden verleden tijd. We hopen dat Alain even verstandig is als zijn vader en vlug naar de PS-top vliegt.
Vader Guy Mathot was die flamboyante Waalse politicus die vooral herinnerd wordt door zijn geniale uitspraak: ‘Het gat in de begroting is er vanzelf gekomen… en het zal vanzelf ook wel verdwijnen’.
Laat Daerden op het departement pensioenen en maak Alain Mathot Minister van Begroting… Dan is men gerust. Zulke politici zijn onmisbaar voor dit land.
Jacob Corneel
***
Geen beter meester dan armoede en nood
***
LANGE WAPPER KOMEDIE
Prachtig gespeeld: de komedie rond de Lange Wapper, de brug die er niet komt maar toch gebouwd zal wor-den. Een schoolvoorbeeld hoe politiekers (CD&V, SP.a, N-VA, Open VLD) de zot houden met mensen kan het tellen!
Er komt geen Lange Wapperbrug tenzij de aanleg van niet minder dan drie tunnels duurder is.
Zelden werd onbekwaamheid van bestuur zo demonstratief getoond als nu. De Antwerpse politiekers en de ganse Vlaamse regering zijn een verzameling nietsnutten en achterlijken.
Jammer dat de oppositie zo zwak is om die onbekwaamheid luid uit te schreeuwen.
Ik wed niet graag, doe het zelden. Maar dit keer wil ik een pint verwedden dat de brug er komt…
***
Zo heer, zo knecht
***
GESMISTE KANS
Leden van de islamitische groep Sharia 4 Belgium hebben de voordracht verstoord die Benno Barnard had willen houden in een zaal van de UA. Wat het verstoren van de voordracht betreft: daar zijn ze met de hulp van de Antwerpse politie op bevel van de burgemeester- ploert (Knack) volledig in geslaagd: de spreker is hooguit twee minuten aan het woord geweest. Erg is dat niet want die man heeft in feite niets te zeggen…
Het was strikt genomen toch maar een droevige en geen bloedige bedoening. Niemand werd gehalsrecht noch gevierendeeld, typische ken-merken toch van islamitische protestuitingen en rechtplegingen. Geen enkele hals van een van die vervloekte aanwezige niet-moslims werd vakkundig overgesneden, niemand blies zichzelf en anderen op: kortom het was manifesteren op zijn TAK‘s of op zijn Vlaams Belang, alleen wat lawaai.
In dat opzicht zijn de sharia-adepten perfect aangepast aan de Westerse wereld.
Er blijft natuurlijk de vraag of Benno Barnard al die belangstelling wel waard is.
Wij herinneren ons zijn aanvallen op Guido Gezelle waardoor hij zich een brevet van literaire onbekwaamheid en van humane onverdraagzaamheid gaf.
Bijgevolg zal de wijze waarop hij de islam catalogeert ook van zeer bedenkelijke aard zijn. Als lid van de linkse kerk tracht hij zijn brood te verdienen. Zijn boeken ver-kopen niet, als spreker is hij weinig gegeerd, hij heeft bovendien geen aangename stem, zijn toespraken lokken geen volk en gedurende zijn betogen loopt de zaal telkens half leeg.
Veel tamtam om niets. Maar hij heeft wel de steun van de burgemeester van Antwerpen, de ploert (Knack), wat uiteraard een reeks vraagtekens oproept.
Waarom greep de politie niet in bij het eerste protest in de zaal? Waarom liet de politie begaan? Matrakken vergeten? Of worden die alleen maar boven gehaald om op de hoofden te slaan van deftige Vlaams Nationalisten?
Daarover zouden de Vlaamse partijen wel eens mogen interpelleren.
Adriaan van Gansen
***
Zulke meester, zulke knecht
***
CASTEEL-FEESTEN MET SINCKSEN
Op blz. 7 drukken wij de voorpagina van een folder af. En wij voegen er onmiddellijk aan toe: proficiat voor de ontwerpers.
Wat jammer echter dat de tavernes, restaurants en café’s in Hingene en omgeving slechts vier (4!) exemplaren ter beschikking kregen om die aan hun clienteel uit te delen. Als de feestelijkheden hetzelfde peil bereiken als de ontwerpaffiche dan beloven die feesten van topklasse te zijn.
***
Bij moeilijke heren valt veel te leren
***
PROF. DR. H. ROSENBERG
Prof. dr. Henri Rosenberg (° Antwerpen 1/5/1950), is een orthodoxe Jood, gehuwd en vader van zes kinderen. Hij is advocaat bij de balie te Antwerpen, een Rabbinical Barrister (Rabbinale pleiter), afgestudeerde jurist, politoloog en socioloog en Professor Joods Recht aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG), aan de Faculteit van Wijsbegeerte en Letteren aan de VUB en voorheen aan de Radboud Universiteit (Nijmegen).
Hij publiceert in binnen- en buitenland over maatschap-pijkritische onderwerpen en over Joods Recht. Van hem brengen we in een volgend nummer enkele bijdragen.
***
Waar God een kerk sticht bouwt de duivel een kapel
***

 

SPAREN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *