950 Kruist – 't Scheldt

950 Kruist

Opmerkelijk was de oproep die de leider van de Nederlandse PVV, Geert Wilders, vorige week deed. Hij verklaarde zeer nadrukkelijk dat de christenen en de joden zich meer moesten verzetten tegen de oprukkende islam.

Is die oproep de voorbode tot het inrichten van nieuwe kruistochten? Het heeft er alle schijn van en het zou een duidelijk teken zijn van de onoverwinnelijkheid van zowel de christelijke als de joodse godsdienst. WILDERS BOODSCHAP

Hoe de verdere plannen zijn is nog niet bekend. Blijft het bij een vreedzame tocht naar Mekka of zal hij manu militari naar ginder trekken?
Groot vraagstuk is evenwel zijn steun aan de homobeweging. Noch de christelijke godsdienst, noch de joodse zijn pro-homo en het oprichten van een godsdienstig leger zou wel eens over die hinderpaal kunnen struikelen.
Zijn boodschap zal Wilders duidelijker en vooral luider moeten bekend maken wil hij slagen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *