950 Hfd – 't Scheldt

950 Hfd

In november 2003 gingen twee personen aan de haal met sieraden ter waarde van 1,4 miljoen euro. Zij hadden uitstalramen stuk geslagen in het Antwerps Diamantmuseum en gingen langs de nooduitgang naar buiten.

De alarminstallatie zweeg, maakte geen geluid: logisch want ze was niet ingeschakeld. De verzekeringsmaatschappij besliste – gesteund door rechtbankarrest – dat er geen reden was bij dergelijke nalatigheid om schadeloosstelling te betalen.
De toenmalige verantwoordelijke van het Diamantmuseum was het liefje van ex-SP.a-deputee Frank Geudens, Sabine Denissen. koning onbenul
Frank Geudens werd in 2003 door de lezers van ‘t Scheldt uitverkoren als ‘Koning Onbenul‘. Socialisten weten hoe om te springen met mensen die in de fout gaan. Verantwoordelijken worden uit de wind gezet: madame Denissen werd niet ter verantwoording geroepen. Het Provinciebestuur heeft geld genoeg en er wordt niet geroerd aan deputees en hun partners.
De zaak werd dus blauw-blauw?
Neen, twee suppoosten werden ontslagen. Klein grut telt niet voor de socialisten en geen van de twee had een relatie met mijnheer Geudens
Voor het overige betalen de inwoners van de provincie het verlies. Dat is tenminste solidariteit zoals Karl Marx het voorschrijft.
Logisch niet?
Zowel de liberalen van Open VLD als de christenen van het CD&V lieten madame Denissen gerust. Zij eisten geen schadevergoeding, riepen haar niet tot verantwoording. Erger zelfs, zij duldden dat het rood madammeke bleef werken voor het Provinciebestuur. Nou ja werken is een te groot woord. Zij neemt een plaats in op de dienst cultuur van de provincie en geudenswerkt in feite voor Frank Geudens, die in het district Deurne de zwalpende plak zwaait.
Sabine Denissen daagde ons indertijd voor de rechtbank en haalde daar in eerste instantie op een bijzonder merkwaardige manier haar slag thuis. (Dienstdoende rechter verliet de zittingszaal en werd vervangen). Uiteraard gingen wij in beroep en het Hof van Beroep volgdecoveliers de stelling van onze advocaat, meester Hugo Coveliers.
Het Hof vernietigde het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg en sprak ‘t Scheldt vrij.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *