949 Ephi – 't Scheldt

949 Ephi

‘Wilders is goed voor Nederland‘ schreef Ayaan Hirsi Ali afgelopen weekeinde in NRC Handelsblad. En waarom? Omdat hij de onvrede en de woede kanaliseert.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik verbaasd was om zoveel onzin in zo weinig woorden, en dat ook nog uit de pen van Ayaan.
Je kunt misschien stellen dat het kanaliseren van boze sentimenten op zich niet verkeerd is, maar als het kanaal in een open riool uitmondt, wordt de situatie licht ongemakkelijk. Wat denkt de liberale Hirsi Ali van het voorstel van Knetter Geert om de Franse laïcité met een Wilderiaanse saus te overgieten?

Dus niet alle uiterlijke religieuze symbolen worden uit openbare gebouwen verbannen, volgens het gelijkheidsbeginsel dat (strikte) scheiding tussen kerk en staat voorschrijft, maar uitsluitend de symbolen van moslims (hoofddoekjes). Joden en christenen mogen van Geert hun gang gaan.
Over het voorstel van de PVV-leider om ‘tientallen miljoenen’ moslims uit Europa te zetten heeft Ayaan wel een mening: ‘De voorstellen van Wilders zijn in praktische zin onuitvoerbaar. Zijn uitzettingsplannen voor moslims zijn in de Europese Unie wettelijk niet haalbaar’.
Is dit alles? Onuitvoerbaar en wettelijk niet haalbaar. Maar als dit wel het geval was geweest, had Hirsi Ali dan bij de plannen om tientallen miljoenen mensen te deporteren instemmend geknikt?
Ook hierover was een waardeoordeel van de liberale welkom geweest.
In het bijzonder over de ontmenselijking van het islamdebat sinds Wilders dat heeft gekaapt.

Ayaan is tussen 2001 en 2006 een van de voornaamste inspiratoren van deze discussie geweest. In die tijd bleef het debat binnen de marges die bij een beschaafde samenleving horen. Hoewel de keiharde aanvallen die ze zelf moest pareren zich soms onder de gordel situeerden.
De erfenis uit die tijd is in vier jaar tijd door Wilders verkwanseld. Zijn voorstellen zijn niet alleen onmenselijk (deportatie) en zuiver provocatief (Koranverbod), maar ook krankzinnig (kopvoddenbelasting). Als je toch de kans krijgt om na een lange stilte een opiniebijdrage in Nederland te publiceren, wees dan alerter of informeer je beter over de hier ontstane situatie.

Maar Ayaan Hirsi Ali heeft al vier jaar Nederland de rug toegekeerd en haar betrokkenheid met haar vroegere land van aankomst, bleek niet bijster groot. Alsof Nederland niets anders was dan een springplank om over de oceaan te ‘jumpen‘.
In een interview met de Volkskrant, ook afgelopen weekeinde, zegt Hirsi Ali dat ze, praktisch noodgedwongen, de banden met Nederland en de Nederlanders moest afsnijden. Ze was duizenden euro aan telefoonkosten kwijt, kon niet goed integreren in de VS en had last van de overtrokken media-aandacht uit Nederland.

Volgens mij heeft ze nog nooit zoveel mediabelangstelling uit de gehele wereld gehad dan sinds haar vertrek. Ze verscheen onvermoeibaar in bijna alle denkbare talkshows. En met haar boek dat wereldwijd miljoenen dollars heeft opgebracht, kun je toch wel je telefoonrekening betalen?
Ga anders het internet op, zou ik zeggen. Dan kun je voor weinig geld op de hoogte van de Nederlandse situatie blijven.
***

Onze dank aan Sylvain Ephimenco en de krant Trouw voor hun toelating tot overname van deze column.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *