946 Obser – 't Scheldt

946 Obser

 

Een debat op de Nederlandse tv tussen de gekende Geert Wilders en Arie Slob, voorman van de ChristenUnie, een regeringspartij.
Stelt de eerste op een gegeven moment aan zijn opponent de vraag of hij de christelijke en de moslimcultuur evenwaardig vond. Zelfs na lang aandringen kwam hierop geen duidelijk antwoord.

Het cultuurrelativisme is al zo diep doorgedrongen dat zelfs een vooraanstaand politicus van een geprononceerd christelijke partij (niet zoiets als onze CD&V) hier geen ondubbelzinnig ‘neen‘ op dorst te antwoorden.
Wel kwam het grote evangelische wapen (‘de liefde’) ter sprake en waar het ging over gebrek aan wederkerigheid kwam een ander bijbels gebod in het zicht (‘de andere wang aanbieden’).

Mooi, natuurlijk. Maar men haalt er wel twee niveaus door elkaar: dat van de individuele christen en dat van de door het christendom getekende samenleving.

Een samenleving die niet op een of andere wijze weerwerk biedt tegen de almaar verder oprukkende islam kan het wel vergeten: haar dagen zijn geteld.
Zij die verantwoordelijkheid dragen binnen de maatschappij gedragen zich totaal onverantwoord door zich niet alleen niet te verzetten tegen krachten die de eigen cultuur minachten en bestrijden, maar die krachten zelfs een voetje voor te geven overal waar dat kan en door bij voorbeeld de immigratie uit moslimlanden te stimuleren en het EU-lidmaat-schap van een land als Turkije te steunen.

In Trouw (16/2) heeft Wim Boevink ook stilgestaan bij dit tv-debat. Hij had het natuurlijk over het minstens even grote impact van de Verlichting, de democratie enz. en prees zich gelukkig dat het Romeins recht ‘ons de barbaarse uitwassen van een christelijke sharia bespaard’ had.
Een dergelijk statement staat tegenwoordig ook altijd leuk. Maar is het ook waar?
Ja, de Kerk heeft snel de principes van het Romeinse rechtssysteem in haar eigen regelgeving opgenomen. Maar, er was wel één niet onbelangrijk verschil. Bij de Romeinen golden de rechtsnormen niet zomaar voor alle inwoners van het Imperium.
Het kerkelijk recht maakte zulk onderscheid nergens. Wie heeft wie dan eigenlijk geciviliseerd?
Wordt het eens geen tijd om die versleten clichés over het geloof onzer vaderen achterwege te laten?
Ze zijn erg ‘passé‘!
***

wilders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *