ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 942 Hoofd – 't Scheldt

942 Hoofd

Zoals iedereen weet kwamen er, na de splitsing van de Katholieke Universiteit van Leuven, in feite twee katholieke universiteiten tot stand: de KUL en de UCL. Decennialang hebben ze van elkaar niks meer willen weten, maar de jongste tijd schijnt er toch weer wat – zelfs structurele – toenadering te komen. Daarom dat het niet onbelangrijk is wat recent door het bestuur van de UCL beslist is geworden omtrent haar relatie met de kerkelijke overheid, zeg maar de bisschoppen. Die maakten tot nu toe de Inrichtende Macht uit van de Franstalige universiteit, met de aartsbisschop, de nu demissionaire kardinaal Danneels, als kanselier.

Vanaf volgend academiejaar zal dit niet langer het geval zijn. De aanleiding is dat dan de Académie Louvain actief zal worden, bestaande uit vier zg. katholieke instellingen. Naast de UCL zelf gaat het om de katholieke faculteiten van Brussel, Namen en Bergen. Dit betekent dus eigenlijk dat er helemaal geen fundamentele aanpassingen op het vlak van de Inrichtende Macht nodig waren. Alle betrokken instellingen noemen zich katholiek en het toeziend oog van de bisschoppen om te controleren hoe katholiek het er daar allemaal wel aan toe gaat kan men moeilijk misplaatst noemen. Als een plaatselijke McDonalds nasi goreng of pita’s begint te verkopen, zal dat over de oceaan ook niet getolereerd worden, zo lijkt het.
Wel zal er een raad worden opgericht die mogelijke conflicten tussen de universiteit en de ‘christelijke’ [sic] gemeenschap zal bespreken, maar geen juridische macht zal hebben.

Eigenaardig toch dat de scheidende aartsbisschop dit heeft laten gebeuren, en het naar verluidt zelfs nog stilzwijgend zou hebben goedgekeurd. Tenzij dit een handige manier was om in de toekomst de kritiek van Rome op de plaatselijke kerkleiding in de kiem te smoren. Romeinse instanties vonden nl. dat de kanselier (Kard. Danneels dus) zich te inschikkelijk gedroeg waar het ging over ivf-technieken, stamcelonderzoek e.d.m. waar de katholieke kerkleiding het niet mee eens is.

Nu zal de nieuwe aartsbisschop in dit alles zelfs niet meer kunnen LEONARDtussenkomen. Of dit voor Rome aanleiding zal worden om het etiket ‘katholiek’ dan maar te ontnemen aan de UCL en haar nieuwe vennoten valt nog te bezien, maar zou alleszins voor duidelijkheid zorgen. Iets wat André Léonard als bisschop altijd heel belangrijk gevonden heeft.

Ondertussen heeft de minister voor het Franstalig hoger onderwijs, Jean-Claude Marcourt, zich ook al in positieve zin uitgesproken over deze verandering.
Het gekende liedje werd gezongen van de gulle onderwijssubsidies en de onvolprezen academische vrijheid, die volgens hem niet door een religie mag worden gedwarsboomd.
En zoals zovele politiekers die dezer dagen de scheiding van Kerk en Staat meenden te moeten ter sprake brengen, op het moment zelf dat ze ze met voeten traden, kon ook Marcourt het niet laten Mgr. Léonard alvast een marsbevel mee te geven, door de hoop uit te spreken dat hij, ‘in de lijn van zijn voorganger’ zijn verantwoordelijkheid zal invullen op een ‘open en tolerante’ wijze.
Een normale vingerwijzing toch, ten behoeve van iemand die dreigt ‘het Belgisch compromis’ (dixit Laurette Onckelinkx) in gevaar te brengen, of niet?
***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *