ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 942 Almanach – 't Scheldt

942 Almanach

ECHT GEBEURD

In Ieper stapt een hoogbejaard koppel op de Grote Markt een restaurant binnen. Bij het praten met de ober zegt de man dat hij nog gevochten heeft in de oorlog. De ober vertelt dit aan de eigenaar van het restaurant bij het doorgeven van de bestelling in de keuken. ‘Dat koppel hoeft niets te betalen. Geef hen wat ze maar willen. Alles is van het huis’, zegt de eigenaar. Wanneer het koppel wil afrekenen, roept de ober de eigenaar van het restaurant. Hij komt naar het tafeltje en deelt mee dat ze niets moeten betalen. De oude man glimlacht zichtbaar ontroerd en stapt met zijn vrouw naar de deur, draait hij zich om, zwaait naar de eigenaar en de ober: ‘Danke schön. Auf Wiedersehen’.
***
Een vriendelijke waard maakt slappen beurzen
***
INCH’ ALLAH
Van Allah mag je liegen’, zei een Koranlesgeefster op de VRT in het programma ‘In Godsnaam’. Dus mag je zeggen wat je wil als je je asielaanvraag indient. Allah vergeeft uw leugen want Allah is groot en Mohammed is zijn profeet.

Als uw papieren dus illegaal en bedrieglijk zijn is er volgens Allah geen probleem. Huw een autochtoon meisje en uw leugen wordt wegge-wist door de Belgische wetgever. Uw papieren worden legaal en jijzelf wordt een autochtone allochtoon.
Allah is groot en als je nog méér geluk wilt… wachten er ook nog 77 maagden in de hemel op je…
Jacob Corneel
***
Het leen is voor de oudste, het geld is voor de stoutste
***
PIETER SANTE
Pieter schol-santé Huybrechts (VB) stuurde eind november 2009 een brief rond over een vergoeding die aan partijvoorzitter Bruno Valkeniers wordt toegekend.
Huybrechts baseerde zich op ons bericht in nr 925 van 6 oktober 2009. Niet dat hij ons als bron vermeldde, dergelijke correctheid is die man totaal vreemd. Hij kreeg van de VB-leiding geen antwoord, wat ook niet beleefd is.
In een zeldzaam moment van nuchterheid verstuurde Huybrechts de brief nogmaals en hij zorgde voor ruchtbaarheid. Wild om zich heen slaand – gelukkig is er niemand meer in zijn onmiddellijke nabijheid die de slagen moet incasseren – is deze parlementair een voorbeeld van volstrekte nutteloosheid en profitariaat.
Door zijn huwelijk indertijd met een dochter van stichter Karel Dillen was hij een ongenaakbare. Aan Dillen mag niet geraakt worden en evenmin aan de echtgenoten. Die hebben een bevoorrechte, een heilige positie.
Op de Dillens mag zelfs geen kritiek worden geleverd. Wie dat zou durven valt in ongenade. De familie heeft het onbetwistbare profiteursrecht. De echtgenote van Karel Dillen, Madeleine, heeft jaren de vetpotten van de partij beheerd en zij deed dat volgens een oud-Vlaamse gewoonte: eerst oompje en dan oompjes kinderen. Karel liet begaan en bleef daardoor uit de wind. Maar herhaaldelijk verklaarde hij aan intimi de stelling dat ‘na twintig jaar er een nieuw Vlaams Blok’ zou moeten opgericht worden.
Het ‘cordon sanitaire’ was volgens Karel de beste waar-borg om een zuivere partij te blijven. Geen postjes, geen profitariaat – behalve dat van zijn gezin.
Nu deinzen VB-parlementairen er zelfs niet voor terug te eisen dat zij postjes ‘moéten’ hebben. En tot overmaat van ramp wordt tegen dat profitariaat niets ondernomen. Er blijft van het oorspronkelijke idealisme weinig, zeg maar bijna niets meer over.
Figuren als Huybrechts en andere onbekwame VB-profiteurs zullen een neergang van het VB eerder bespoedi-gen dan tegenhouden.
Ooit plaatste Karel Dillen het gedicht van Jan Greshoff op de frontpagina van ‘Dietsland-Europa: ‘Alles is tot op het merg verpest, God met de clerus en met encyclieken…’
Misschien dit gedicht als zwanenzang op het titelblad van het orgaan van het Vlaams Belang?
Adriaan van Gansen
***

SPOTPRENT HANSHA

*

 

SAAI

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *