941 Actu – 't Scheldt

941 Actu

Eindelijk is officieel gemaakt dat André-Mutien Léonard de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel wordt. Heel eigenaardig hoe het allemaal gelopen is. Natuurlijk kwam zijn naam voor in de lijstjes die hier en daar wereldkundig gemaakt werden. Maar toen de Italiaanse vaticanist Andrea Tornielli op zijn weblog Sacri Palazzi meldde dat hij uit betrouwbare bron had vernomen dat de keuze van de paus was gevallen op de bisschop van Namen, ging de bal werkelijk aan het rollen. Omdat Tornielli voor doorgaans zeer welingelicht doorgaat, werd zijn nieuwtje zelfs door persbureaus en grotere media overgenomen. Zo was jan met de pet nog sneller ingelicht dan de bisschoppen te lande, die het nieuws eerst donderdag 14 januari vernamen uit de mond van de nuntius. Danneels en zijn meest fervente aanhangers onder de bisschoppen waren totaal onthutst. Zij verwachtten zich immers aan een scenario dat ze zelf ineen gestoken hadden met wat hulp van invloedrijke curiekardinalen. De kardinaal had nog niet zo lang geleden de verzekering gekregen dat er consensus was rond de figuur van zijn Brusselse hulpbisschop De Kesel, naar wie zijn eigen voorkeur uitging. En dan dit.Heeft die paus toch wel het lef gehad om een benoeming die hem rechtens toekomt ook feitelijk naar zich toe te trekken! Ongehoord.Ondertussen schreven alle kranten en berichtten alle andere media te lande al in het lang en het breed over de nieuwe aartsbisschop. Hij werd al verketterd door de meesten, afwachtend bekeken door sommigen en ronduit toegejuicht door geestesgenoten. En hij was op dat ogenblik nog geeneens officieel benoemd.

Geen bericht in de Osservatore Romano, geen persconferentie te Mechelen, helemaal niks. Tegen de tijd dat dit alles toch gebeurde was het nieuws allang niet meer hot, maar hadden we met een werkelijke – georchestreerde? – déjà vu situatie te maken.Onder de enthousiasten valt het communiqué van het KVHV Antwerpen op, KVHVdat spreekt van ‘hoop op heropleving’ en van een ‘aartsbisschop met een conservatief profiel’. Dat laatste verklaarden ze later desgevraagd door erop te wijzen dat ‘conservatief’ in hun ogen helemaal geen scheldwoord is, wel integendeel.
Merkwaardiger nog was de commentaar van Gazet van Antwerpen, voor één keer eens niet meehuilend met de wolven in het bos. Daar klonk het dat we de nieuwe primaat van België het voordeel van de twijfel moeten laten én dat hij wel eens voor pittige discussies over actuele onderwerpen zou kunnen zorgen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *