937 Onze Wens – 't Scheldt

937 Onze Wens

 

Beste lezer,
Het Nieuwe Jaar zullen we alvast inzetten met schone eetcafés. Niet dat voortaan nieuwe diensters verplicht op hun uiterlijk zullen worden beoordeeld of nieuwe interieurs obligaat aan bepaalde esthetische criteria zullen moeten voldoen. Neen, daar gaat het allemaal niet over. Vanaf 1 januari zal er in dat soort etablissementen in het geheel niet meer mogen gerookt worden: zoals u weet één van de nieuwe taboes van onze maatschappij. Dat is niet alleen goed voor eenieders gezondheid, zo heeft ‘s lands leiding beslist, het zal ook het aantal longkankers onder het zaalpersoneel fors doen dalen. In de nabije toekomst zullen wellicht ook alle hoogovens gesloten worden, want daar blijkt eveneens een verband te zijn met longkankers.

Trouwens, zonder enige vorm van economische bedrijvigheid zouden zelfs alle beroepsziektes met één klap kunnen worden uitgeroeid. Als dat geen mooi perspectief is!
Een gedachtegang die overigens mooi kadert in de collectieve zinsverbijstering die terwijl deze lijnen geschreven worden a.h.w. gematerialiseerd wordt op de zg. Top van Kopenhagen. Daar zijn alle believers samen om iets te doen aan de zo gevreesde opwarming van de aarde. Zekere wetenschappers en politiekers hebben eerst deze vrees bij de man in de straat gewekt, hebben hem dan gestaag laten opkloppen door de media en moeten nu ongeveer gaan constateren dat de hype, die ze zelf in het leven hebben geroepen, niet meer te controleren afmetingen begint aan te nemen. De ongehoorde ‘relletjes’ die zich in de Deense hoofdstad hebben afgespeeld mogen volstaan ter illustratie.

Waarom worden (even geschoolde) wetenschappers systematisch geweerd uit dit zg. debat, waar alleen maar ‘kenners’ worden toegelaten die elkaar gelijk geven en de mensen angst aanjagen?

Wat is er gekomen van de ijstijd waar in de jaren tachtig zo heftig werd over gedaan?
Of is er misschien juist wel een nieuwe ijstijd op komst, zoals andere alarmisten voorspellen tegen 2020?

En wat indien er echt een drastische klimaatsverandering nakende zou zijn? Zou de mens dan het grote verschil kunnen maken? Het zijn maar enkele vragen die misschien toch ook gesteld mogen worden. Maar ja, één enkele gek kan inderdaad meer vragen stellen dan al de wijzen uit het Noorden kunnen beantwoorden…

Mag ik eindigen met een wens?
Eén enkele. Niks hoogdravends. Gewoon dat iemand als ik door zijn fietsende medemens eens wat meer zou gerespecteerd worden in het verkeer. Daarnet stond ik nog geen vijf minuten (reglementair) geparkeerd op de leien, waar toch heelder stroken fietspad moesten worden aangelegd, of er was al één fietser gepasseerd op de rijweg en één op het voetpad, en niet voor vijf meter!
Fietsers – de nieuwe heren (m/v) van de weg – permitteren zich alles en mogen blijkbaar ook alles. Ze rijden op voetpaden, ze storen zich niet aan verkeerslichten, ze rijden als het kan met drieën naast mekaar, ze maaien een mens van het zebrapad, maar staan wel voortdurend op de barricaden voor hun rechten in het verkeer.

Mocht daar al eens iets aan veranderen, onze Metropool zou er zeker een stuk aangenamer op worden, in 2010.

Een Gelukkig Jaar!
***

 

GELUKKIG N

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *