930 Vonn – 't Scheldt

930 Vonn

De buiten de joodse gemeenschap schier onbekende advocaat Claude Marinower werd niet verkozen bij de laatste verkiezingen. Manten tekende een spotprent waarop naast Geert Lambert en Bert Anciaux ook Marinower werd afgebeeld.

Advocaat Marinower (Open VLD) stoorde zich aan de tekening die uitsluitend op internet verscheen (www.tscheldt.be). Hij spande een proces in.
Kamer 5 B van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Antwerpen oordeelde dat ‘er geen sprake was van foutief handelen gezien het specifieke kenmerk van een cartoon‘. De eisen van Claude Marinower werden afgewezen. Advocaat Claude Marinower tekende beroep aan.
Wij citeren uit het arrest van het Hof van Beroep van 21 oktober 2009:
‘… uit de aan het Hof voorgelegde gegevens en stukken blijkt niet dat de elementen voor een drukpersmisdrijf aanwezig zijn… De eerste rechter heeft om de zeer oordeelkundige redengeving die hij ontwikkeld heeft de eis van appellant terecht afgewezen… Appellant brengt geen gegronde grieven aan tegen de motivering van de eerste rechter die het Hof tot een andere stellingname kan overtuigen. Het hof onderschrijft volledig de uitgebreide, gedetailleerde en accurate analyse die de eerste rechter heeft gemaakt van de toepasselijke rechtsregels over enerzijds de persvrijheid en anderzijds het recht op privacy van elke persoon, ook van de politicus… De gele Davidsster die de tekenaar van de cartoon op de figuur van appellant heeft aangebracht is derhalve helemaal geen racistisch of discriminerend kenmerk maar integendeel een duidelijke en reële verwijzing naar het electoraal cliënteel van appellant. Ook de blauwe das die appellant draagt verwijst naar zijn politiek engagement… Geen enkel onderdeel van de tekening krenkt de eer of de goede naam van appellant…Het Hof,
recht doende op tegenspraak, gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935. Ontvangt het hoger beroep en verklaart het ongegrond.
Bevestigt het bestreden vonnis…’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *