926 Even – 't Scheldt

926 Even

PAMELA HEMELRIJK
Pamela Hemelrijk is op 28 september overleden. Wij publiceerden meer dan één column van haar en zij was de gastspreker op een van onze Rederijkersavonden. Pamela sprak over het conflict dat zij had met de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, conflict dat leidde tot haar ontslag.

Zij had een goede pen. Lees maar: ‘Antisocialistisch manifest. Telkens als ik en plein publique verklaar dat ik het socialisme beschouw als een perverse ideologie (dus niet als een op zichzelf loffelijk en nastrevenswaardig ideaal dat helaas in de praktijk faalt door tegenwerking van gewetenloze egoïsten, maar als een intrinsiek onrechtvaardig en immoreel, om niet te zeggen crimineel systeem, dat onvermijdelijk gedoemd is om uit te draaien op totale zelfdestructie of totale dictatuur) – ja hoor eens, zo denk ik er nu eenmaal naar eer en geweten over, en dan kun je daar ook maar beter rond voor uitkomen, zeg ik altijd maar – dan valt dat in het algemeen nogal…’
***
Grote heren, grote kleren
***
KOSJERE LECTUUR
Wie in de Antwerpse Diamantclub verzocht wordt even te wachten hoeft zich niet te vervelen. In het wachtkamerbureautje liggen tijdschriften op een tafeltje die de bezoeker ter hand kan nemen. Uitstekende pornografische lectuur. Koosjer is het niet, maar misschien wel halal
***
Om de veren is de pauw bemind
***
WEL VOLK, GEEN PERS
Op de meeting van het VB te Antwerpen op 24 september in het centrum Elzenveld liep het auditorium vol. ‘Islam kan uw vrijheid schaden‘, luidde de titel van het colloquium waarop naast Filip Dewinter ook de arabist prof. Hans Jansen het woord voerde. Vóór het begin was een korte persbriefing voorzien. Maar daarvoor kwam niemand opdagen. Behalve het blad dat u aan het lezen is.
***
Geen loon, geen moed
***
CAROLINE
Caroline Gennez moet door de andere partijen zéér hartelijk bedankt worden om haar inzet de sp.a verder de dieperik in te duwen met haar geniale inval om Frank Vandenbroucke te dumpen. De laatste peiling gaf reeds één volle percent verlies aan voor haar partij. Nog even en Rood! zakt zo laag als Groen! Naarmate Gennez haar partij laat zakken wordt zij meer en meer bemind.
Jacob Corneel
***
Geldeloos, vriendeloos
***
HUIDSKLEUR
In ‘Het Laatste Nieuwsstond het bericht over de twee vandalen die 31 bushokjes hebben vernield. Er stond echter wel een adjectief bij want volgens een getuige waren het twee ‘blanke’ jongeren in een kleine grijze auto met kapotte knalpot. Eindelijk een krant die er voor uitkomt welke huidskleur die vandalen hadden.
Mogen we veronderstellen dat we vanaf nu weten welke huidskleur andere vandalen hebben als er geen adjectief bijstaat?
Jacob Corneel
***
Kinderen worden grote mensen
***
DE REPUBLIEK OCANOM
Schaf de provincieraden en de gedeputeerden af. De Kempen moeten een aparte provincie worden’. Dit zei Lode Vereeck, fractieleider van Lijst Dedecker (LDD) in het Vlaams Parlement.
Wij steunen dit voorstel en willen zelfs nog verder gaan. De Kempen moet onafhankelijk worden. Met Vereeck als president en met als naam: ‘Republiek Ocanom’. Een nieuw soort Monaco… maar dan omgekeerd.
Jacob Corneel
***
Kleine koeien hebben ook horens
***
TOCH VBJ?
De naam VBJ zou toch niet verdwijnen omdat Bruno Valkeniers daar niet genoeg steun voor krijgt. Ook voor het wegsnijden van de kankers in zijn partij heeft hij geen steun genoeg.
***
Snoeien doet bloeien
***
SCHADE BEROKKENEN
Om goed te tonen hoe afstandelijk Morel tegenover het VB is geeft ze haar boek niet uit via Egmont, de uitgeverij van de partij.
Als het erop aan komt te pesten en tegendraads te zijn moet ze niets meer leren.
***
Het kind wil de meester leren
***
VERZEKERINGEN
Elke verzekeringsmaatschappij dekt zich in tegen mogelijke risico’s. Zij herver-zekeren zich. De Belgische verzekeringen doen dat voor het overgrote deel in Zwitserland.
De Zwitserse herverzekeringsmaatschappijen hebben beslist dat de tarieven voor verzekeringen volgend jaar met 25 tot 40 % zullen stijgen.
Deze meerkost wordt uiteraard doorgerekend en dus zullen u en ik en alle anderen volgend jaar diep in de geldbeugel moeten tasten om de verzekering te betalen.
Het is bijzonder eigenaardig dat de Belgische kranten dat nieuws nog niet gebracht hebben.
Maar ja, de Vlaamse zowel als de Waalse en Brusselse dagbladen lopen al jaren achter.
Adriaan van Gansen
***
Veel rijsjes maken een bezem

mexi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *