925 Ephi – 't Scheldt

925 Ephi

Als adolescent kreeg ik mijn eerste baan bij een regionaal dagblad. Hoewel de krant van rode signatuur was, heb ik altijd geweigerd om lid van de Franse communistische partij (PCF) te worden. Toch was de druk groot. Keer op keer werd mij mijn ‘inconsistentie‘ verweten: je bent tegen sociaal onrecht en voor een rechtwaardige samenleving. En toch weiger je lid te worden van de enige partij die ertoe doet. (De PCF was in die jaren de eerste Franse oppositiepartij met meer dan twintig procent van de stemmen.)

Geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om mijn stem, laat staan mijn ziel, aan die club te schenken. Alsof de ‘enige partij die ertoe deed’ het monopolie had op het gebied van onrechtbestrijding. Van dichtbij had ik duidelijk kunnen waarnemen hoe onverdraagzaam, autoritair en zelfs totalitair die partij was. Mijn keus bleek de juiste.

Na zoveel jaren dreigt een bijna equivalente situatie te ontstaan. Hier en daar hoor en lees ik dat ik veel te negatief over Wilders en de PVV schrijf terwijl ik, gezien de teneur van mijn stukjes, die partij zou moeten steunen.
Ik sta toch pal voor de Westerse, democratische en seculiere waarden? Ik gruw toch van het expansionisme van de orthodoxe islam en de zelfislamisering van multiculturalisten? Ik vind toch ook dat ongebreidelde immigratie de civiele vrede in gevaar brengt? Ja. Maar ik vind ook dat de PVV een onverdraagzame, autoritaire, onsympathieke en, laat ik het helder opschrijven, gevaarlijke partij is. Een club die reële maatschappelijke vraagstukken aan de kaak stelt maar verkeerde en levensgevaarlijke oplossingen aandraagt. Die eropuit is de tegenstellingen zo groot mogelijk uit te diepen om zijn doel te bereiken: de zuivering van de samenleving op etnische en religieuze gronden.
Daar wil ik niets mee te maken hebben.

Fortuyn zei niet te willen dweilen met de kraan open om zo iedereen binnenboord te houden. Maar Wilders sluit de kraan om vervolgens ‘tientallen miljoenen’ mensen eruit te schoppen.
Ook zijn jongste offensief, het kosten/baten-profiel van allochtonen, is alleen bedoeld om de geesten rijp te krijgen voor zijn Grote Schoonmaak. Toen ik het nieuws vernam draaide mijn maag zich instinctief om en mijn instinct heeft mij zelden in de steek gelaten.
Er is niets op tegen om 40 of 50 jaar ongebreidelde immigratie te evalueren die door dwaas multiculturalisme mogelijk werd gemaakt. Zeker niet in een land dat geneigd is iedere windvlaag in kaart te brengen om beleid te kunnen maken. Maar Wilders is niet in constructief beleid geïnteresseerd.
Hij maakt allang geen onderscheid meer tussen geïntegreerde, hardwerkende allochtonen of moslims en criminele of staatsvijandige elementen. Het beste voorbeeld hiervan gaf hij begin deze maand in een interview in de Volkskrant.
Toen hem werd gevraagd hoe hij het vond dat steeds meer jonge en goed opgeleide moslims dit land willen verlaten, was zijn antwoord kort: ‘Prachtig nieuws’. Oh ja? Prachtig dat kapitaalinvestering en kennis voor Nederland verloren gaan?

Voor de PVV geldt hetzelfde als voor de PCF uit mijn jeugd: geen stem en geen ziel voor die club.
***

 

Wij danken Sylvain Ephimenco en Trouw voor hun toelating tot overname.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *