923 Brussel – 't Scheldt

923 Brussel

In de reeks ‘Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant verscheen

VLAGzopas, in een co-editie van de provincie Vlaams-Brabant en uitgeverij Peeters, ‘Brussel en de Vlaamse Rand, een verhaal van migraties en grenzen‘.
Voor het auteurschap van het boek tekende Petra Gunst, medewerkster van het ADVN (Archief-Documentatie en Onderzoekscentrum). Fotograaf Michel Hendryckx stelde met onbevangen kijk de foto-katern samen, die een extra dimensie geeft aan het werk.
Met ‘Brussel en de Vlaamse Rand willen de initiatiefnemers een ruim publiek informeren over de historische achtergronden van het conflict tussen Franstaligen en Vlamingen over de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een bijzonder complex en geladen conflict dat vaak op onbegrip stuit van buitenstaanders en dat tot op vandaag over een zeer sterke politieke mobilisatiekracht beschikt.
Petra Gunst begint haar verhaal dan ook in 1830 en bij de rol die twee belangrijke tegengestelde bevolkingsmigraties speelden bij de afbakening van de grenzen tussen Brussel en zijn ommeland. Zo was er vanaf de tweede helft van de 19de eeuw de grootschalige inwijking in Brussel die van de hoofdstad en het gebied eromheen een stedelijke agglomeratie maakte.
Vanaf de jaren zestig van vorige eeuw dan kreeg de stadsvlucht een massaal karakter en leidde tot suburbanisatie van de rand rond de stedelijke agglomeratie waardoor een veel groter stadsgewest ontstond.
Wat de taalpolitieke en institutionele gevolgen van beide tegengestelde verhuisbewegingen betekenden, wordt vervolgens gedetailleerd uit de doeken gedaan.
Besluiten doet Gunst met erop te wijzen dat zolang Franstalige politici de Vlaamse Rand niet erkennen als een onderdeel van het Nederlandstalige Vlaanderen en territoriale aanspraken blijven maken door de uitbreiding van Brussel als pasmunt te gebruiken voor Vlaamse verzuchtingen, een hypotheek blijft wegen op elke samenwerking.
Vlaanderen zou er daarom goed aan doen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beschouwen als een volwaardige partner en op zoveel mogelijk domeinen samenwerkingsverbanden ermee na te streven.
Dit is niet onmogelijk, ten bewijze de recente toenadering die ontstond rond het probleem van de tewerkstelling in de grootstedelijke regio.
Terloops wijst Gunst ook op de oprichting van het Eurodistrict Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai eind januari 2008.
Een dergelijk grensoverschrijdende samenwerking zou voor de hoofdstad Brussel en haar ommeland misschien meer mogelijkheden bieden dan een bestuurlijke uitbreiding van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest die politiek moeilijk haalbaar lijkt.
Brussel en de Vlaamse Rand is een goed gedocumenteerd, bijzonder lezenswaardig boek over een (kijk naar de foto’s) betoverend mooie streek.

Petra Gunst * Brussel en de Vlaamse Rand * Uitg. Peeters * 158 p * 20,00 € * ISBN 978 90 4292 123 8.

 

VECHT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *