918 Bril – 't Scheldt

918 Bril

PERVERSITEIT ALS NORM?De Waalse minister van Landbouw Benoît Lutgen heeft 15 miljoen euro klaar gelegd om de Waalse melkveehouders te helpen. Inderdaad staat bij veel van mijn collega’s het water aan de lippen. De prijs die zij krijgen voor hun melk staat niet in verhouding tot de kosten die zij hebben om die melk geleverd te krijgen.

Er is ook hier, zoals met alles, een communautair verschil tussen Noord en Zuid. De koepelfederatie van de distributiesector Fedis beloofde twee eurocent extra te betalen per verkochte liter. Dit volstond voor de Boerenbond, maar was onvoldoende voor de Waalse landbouwersvereniging. De Walen eisen meer steun van de Europese Unie. De Commissie wil de quota voor melkproductie echter niet verlagen.
Daarom werd er betoogd in Brussel door de Waalse boeren en niet meer door de Vlaamse boeren.
En nu komt dus een Waalse minister met 15 miljoen euro steun. Dit lijkt veel… en is het ook… maar… alles kan je in dit huidig modern crisissfeertje relativeren, want
1. Andrew Hall eist 100 miljoen dollar die hij contractueel te goed heeft van Citygroup.
Citygroup kon onlangs dankzij een massieve financiële injectie (± 45 miljard dollar) uit Washington het faillissement nipt vermijden.
2. Wendelin Wiedeking, topman bij het autobedrijf Porsche, wordt ontslagen nadat hij zijn firma bijna naar het bankroet leidde door massaal geld te lenen om Volkswagen te willen overnemen. Hij krijgt 50 miljoen euro als ontslagpremie.
Het lijkt alsof de perversiteit de norm wordt.
En de boer… hij ploegde voort.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *