917 Hesp – 't Scheldt

917 Hesp

 

hespZo moet echte hesp eruit zien. Foto AP
Er zijn maar weinig spreekwoorden waarin verwezen wordt naar ‘hesp‘. En jammer genoeg raden wij aan te kiezen voor mosterd zonder hesp.Bij een recente vakantietrip naar Beieren schrokken wij geen klein beetje toen wij in de Passauer Neue Presse (4/7) op de voorpagina een artikel lazen: ‘Mogel-Schinken wird immer häufiger serviert of‘Namaak-hespen worden meer en meer opgediend’.
Bij het lezen gingen de haren echter helemaal rechtop staan: ‘In Beieren werden in 2008 bij het testen van 78 producten die als ‘hesp’ waren aangeduid, 30 als ‘imitate’ (nabootsingen) ontmaskerd. Alle dertig kwamen uit het buitenland waarvan 23 uit België!’Andrea Danitschek van de Beierse Verbruikerscentrale verklaart in de krant dat de hesp al jaren ‘opvalt’. ‘In de gastronomie wordt heel dikwijls namaakhesp gebruikt. Het gaat daarbij om minderwaardige en goedkope ‘Ersatzproducten’ die meestal een vleesaandeel van gemiddeld 60 % bevatten. Het tekort aan vlees wordt aangevuld met water, bindmiddel, vleesvreemd eiwit, gel en verdikkingsmiddelen’.In de deelstaat Hessen werd bij testen vastgesteld dat in 30 % van de 528 proeven ‘Imitate’ werden ontdekt. In ‘Gaststätten‘ bevatten tweederde van de geserveerde ‘Pizza met hesp’ en ‘Schinken-Nudeln’ namaakproducten.Welke zijn de Belgische firma’s die hier bedrog plegen? En hoe reageren de verschillende beenhouwersbonden?Maar niet alleen is er bedrog in de ‘hesp‘ die men u voorschotelt.Op 3 juli verscheen een artikel in dezelfde krant onder de titel ‘So mancher Käse hat nie eine Kuh gesehen (Menige kaas heeft nooit een koe gezien).

Eva Schwarz
: ‘In plaats van echte kaas gebruiken fabricanten immer meer ‘Analog-kaas’ uit plantenvetten. En de boeren blijven met hun melk zitten. De echte pizzabakker ziet het direkt. Aan de kleur. Die is te flauw. Echte kaas heeft een goudkleur’.
De imitatiekazen zijn gemakkelijk en goedkoop te fabriceren en laten zich bij het fabricatieproces gemakkelijk verwerken’, zegt Andrea Danitschek Beierse Verbruikersvereniging van de . En: ‘Alleen: zij mogen zich geen kaas noemen!’
Dat blijkt het grootste probleem te zijn: verbruikers weten meestal niet wanneer zij kunst-kaas eten. Het is een zorgbarende ontwikkeling’.

Verbruikers kunnen niet bewust tegen kunst-kaas beslissen’, zegt de Beierse minister van Landbouw, Helmut Brunner. Om die reden heeft Brunner de opdracht gegeven aan zijn collega van Milieu, Markus Söder, de aanduidingen en de controle op kaasfabricatie aan te scherpen.De Duitse boerenvereniging heeft een webstek geopend waarop verbruikers zich tegen namaakkaas kunnen uiten: www.danke-jetzt-reichts.de (dank u, nu is het genoeg).Zo eenvoudig is het echter voor de pizza-eter niet…
Voor melkboeren is de imitatiekaas een bijkomende last, sommige boeren blijven met tonnen melk zitten. ‘Wij verliezen door die namaakkaas marktaandeel‘, zegt Walter Heidl, voorzitter van de Nederbeierse Boerenvereniging. Hij vraagt nadrukkelijk dat er een ‘reinheidsgebod‘ zou komen, net als voor bier. ‘Namaakbier heeft zich niet kunnen doorzetten’, zegt hij.Ulrich Wiedemann, directeur van Jeneil, een firma die producten voor de namaakkaas levert: ‘95 % van onze productie wordt uitgevoerd. Oorspronkelijk werden die stoffen ontwikkeld voor landen waar niet voldoende koelcapaciteit voorhanden was of waar niet voldoende verse melk verkrijgbaar was. Een voordeel van de imitatiekaas was dat de producteigenschappen kunnen aangepast worden: goed smeltend op de pizza, minder smeltend op de grill’.De firma Meggle in Wasserburg produceert jaarlijks ongeveer 180 000 ton verse en gedroogde producten voor namaakkaas.Het is een onrustwekkende tendens, want niet alleen bij kaas en hesp doet zich deze ‘vervangpolitiek‘ voor.
Meer en meer producenten van voedingsmiddelen wenden zich tot labo’s voor vervangproducten. Naast kaas en hesp is ook de ijsproductie betroffen.
Andrea Danitschek: ‘Veel fabricanten hebben hun receptuur veranderd en melk door plantenvetten vervangen’. Reden: de melkprijs was te hoog.
Op de vraag of namaakkaas de gezondheid kan schaden antwoordt zij: ‘Neen, het belangrijkste is het probleem van de misleiding, van het bedrog. Als een verbruiker een pizza koopt verwacht hij echte kaas, geen vervangproduct. Naargelang de samenstelling van de imitatiekaas kunnen zich echter problemen voordoen. Bevat een kunst-kaas soja-eiwit schept dat voor soja-allergiekers wel een probleem’.
Gevraagd: wat doe ik in een restaurant? antwoordt Andrea: ‘Namaakkaas is hier moeilijk te ontdekken. Bij twijfel beslist navragen’.Een strenge controle en nazicht dringt zich ook bij de ‘kaas‘ op.
Of de melkboeren zich de kaas van het brood zullen laten eten is af te wachten.
En ook afwachten naar de reacties van verbruikersorganisaties in dit land.
Het is verwonderlijk dat tot hiertoe geen enkel media gereageerd heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *