916 Hoofddoek – 't Scheldt

916 Hoofddoek

Eertijds was het Antwerps Koninklijk Atheneum de onderwijsinstelling waar studenten werden klaargestoomd voor de universiteit. Veel bekende Vlamingen kregen hier hun eerste culturele bagage en algemene ontwikkeling. Dat bleef zo tot 1970.

Met de generatie van Mei ‘68 kwam ook de verloedering.
Het gelijkekansenonderwijs richtte zich bij voorkeur naar de minstbegaafde leerlingen. De kwaliteit van het onderwijs verminderde stelselmatig. Van dan af was de weg vrij voor iedereen.
De huidige studieprefecte mevrouw Karin Heremans, heeft begrepen dat die titel in dit geval te hoog gegrepen is en laat zich voortaan ‘directrice’ noemen. Onder haar bestuur was er een grote toestroming van allochtone leerlingen, meestal ‘moslim’. De meisjes droegen hoofddoeken om zich als moslima te uiten.
De directrice stelde vast dat sommigen deze hoofdtooi alléén droegen tijdens de lesuren. Op straat en in het openbaar liepen deze echter met loshangende haren…

Dat uitdagen en uitlokken vond zelfs directrice Heremans te gortig. Ze besloot met ingang van 1 september 2009 tot een hoofddoekenverbod. Op 24 juni protesteerden de leerlingen: zij zouden zich om hun eisen kracht bij te zetten laten uitschrijven onder het motto: ‘Geen hoofddoeken, geen leerlingen’.
Zij voelden zich gesteund door de imam die dergelijke handelswijze aangemoedigd had. De school liet zich door deze chantage niet afschrikken. Directrice Heremans wees erop dat de 300 leerlingen door hun onwettige afwezigheid de kans lopen geen diploma te krijgen.

Twee dagen na die feiten, op 26 juni 2009, werden in Antwerpen pamfletjes verspreid met de woorden ‘Hoofddoek nu, sharia morgen. Waar stoppen de eisen?’
Zonder vermelding van verantwoordelijke uitgever. Onze wetten tellen toch niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *